specifických autoprotilátek v krvi

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
specifických autoprotilátek v krvi

Specifické autoprotilátky vyskytující se u celiakie jsou zejména protilátky proti tkáňové transglutamináze a proti endomysiu.

Author - Zdena Smrtková
Počet zobrazení - 508