Prevence ve škole

Jak předcházet nákazám z potravy ve škole

Jak se chránit před nákazami z potravy ve škole. 

prevence skolaK prevenci alimentárních nákaz (nákaz z potravin) musí svým dílem přispět škola – školní jídelna a svým dílem také sami žáci. Jak má vypadat školní jídelna či bufet upravují přísné hygienické předpisy. Zde jsou stanoveny základní požadavky na stavební provedení a prostorové uspořádání (sklady, přípravny, kuchyň, jídelna, sociální zařízení pro zaměstnance i strávníky), zásobování pitnou vodou, zásady provozní hygieny (skladování potravin, příprava a výdej jídel, mytí nádobí) a osobní hygieny pracovníků.

Číst dál...

Kontakty

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Praha 1, 110 00

info@mze.cz
+420 221 811 111
+420 221 812 425

Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“