Alternativní výživa

Co je alternativní výživa?

Termínem alternativní výživa se označují všechny dlouhodobě praktikované způsoby stravování, které se zásadním způsobem liší od stravy obvyklé na daném území. Článek pojednává o výhodách a rizicích alternativní výživy.

zeleninova kytice

Alternativní výživa je způsob výživy odlišující se od obvyklých stravovacích zvyklostí na daném území. Alternativních směrů je velké množství a jsou založeny na různých stravovacích zásadách. Nejčastěji se liší tím, že v jídelníčku chybí některé druhy běžných potravin.

Číst dál...

Druhy vegetariánství

Informace o základních typech vegetariánského způsobu stravování.

.spiz

Nejrozšířenějším alternativním způsobem stravování u nás, jež se odlišuje od toho „běžného“ či „obvyklého“ způsobu, je vegetariánství. Vegetariáni odmítají jíst částečně nebo úplně potraviny živočišného původu. Podle toho, které živočišné potraviny jsou ochotni sníst, je dělíme do podskupin, zde uvádíme ty nejběžnější.

Číst dál...

Vitariánství neboli "raw food" stravování

Co je vitariánství, raw food či živá strava? Jakými proncipy se řídí a jaké jsou výhody a rizika s ním spojená?14 RAW

Vitariánství patří mezi takzvané alternativní výživové směry. Tento směr se u nás v posledních letech dočkal velké popularity. Hlavní zásadou vitariánství je konzumovat veškeré potraviny v syrovém stavu, tedy bez tepelné nebo chemické úpravy.

Číst dál...

Výhody a možná rizika vegetariánství a veganství

Základní informace o výhodách a možných zdravotních rizicích vegetariánského a veganského způsobu stravování.

.spiz

Nejrozšířenějším alternativním způsobem stravování u nás, jež se odlišuje od toho „běžného“ či „obvyklého“ způsobu, je vegetariánství. Vegetariáni odmítají jíst částečně nebo úplně potraviny živočišného původu.

Číst dál...

Kontakty

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Praha 1, 110 00

info@mze.cz
+420 221 811 111
+420 221 812 425

Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“