Víš co jíš

There are 33 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
sacharáz
Sacharázy jsou enzymy, které štěpí sacharózu (řepný cukr) na fruktózu a glukózu.
Počet zobrazení - 1359
sacharidových potravinách
Sacharidy – cukry (patří sem jednoduché sacharidy, disacharidy, polysacharidy). Větší množství sacharidů obsahují samozřejmě sladké potraviny, ale také ovoce, chléb a pečivo, přílohy (jako jsou rýže, těstoviny, brambory, knedlíky a další), nejrůznější „snídaňové cereálie“ (neboli obilniny) – müsli, cornflakes atd., luštěniny (čočka, hrách, fazole, soja,…).
sacharidy
Sacharidy  jsou důležitý zdroj energie pro naše duševní i fyzické aktivity. Jsou obsaženy například v bramborách, rýži, těstovinách, pečivu, ale také ve sladkých pokrmech, nápojích apod.
Počet zobrazení - 902
sacharóza
Sacharóza je disacharid, to znamená, že je složená ze dvou molekul jednoduchých cukrů. V sacharóze jsou to 1 molekula glukózy a 1 molekula fruktózy. Sacharóza se získává hlavně z cukrové řepy a cukrové třtiny.
Počet zobrazení - 1520
sacharóze
Sacharóza je disacharid, to znamená, že je složená ze dvou molekul jednoduchých cukrů. V sacharóze jsou to 1 molekula glukózy a 1 molekula fruktózy. Sacharóza se získává hlavně z cukrové řepy a cukrové třtiny.
Počet zobrazení - 1324
schizofrenní psychózou
Schizofrenní psychóza je psychické onemocnění. Nejprve dochází ke zhoršení zdravotního stavu postiženého  - únava, nevýkonnost, ztráta zájmů, úzkost a smutek. Později se objevují bludy a halucinace. Typickými bludy jsou bludy pronásledování či mimořádné schopnosti. Halucinace jsou nejčastěji sluchové (nemocný slyší „ hlasy“). Bludy a halucinace jsou doprovázeny neobvyklým chováním, které se stáv?? nápadné, zdánlivě zmatené a bezcílné.
sekundární metabolity
Sekundární metabolity jsou látky, které vznikají v těle organismů a nejsou přímo potřebné k základním životním pochodům jako je růst, vývoj či rozmnožování daného organismu. Jejich nedostatek nezpůsobuje uhynutí organismu, ale snižuje například odolnost organismu, schopnost se rozmnožovat apod.
sérovarem
Sérovar je skupina organismů, zejm. bakterií, odlišitelná od jiných skupin téhož druhu na základě sérologického vyšetření. Znalost sérovaru má význam v epidemiologii infekčních chorob. Často se určuje např. u bakterií způsobujících průjmová onemocnění, což umožňuje sledovat jejich šíření.
Počet zobrazení - 1292
silně mineralizované
Obsah minerálních látek v silně mineralizovaných vodách je 1500-5000 mg/l.
sippingem
Sipping (z angl.) – usrkávání. Jsou to nápoje s vyváženým složením, poskytují obvykle všechny potřebné živiny a mohou být buď doplňkem běžné stravy nebo i jediným zdrojem výživy. Sem patří např. Nutridrink, Diasip, Fresubin. Výhodné jsou během nemoci, při zotavování, nechutenství.
Počet zobrazení - 516
slabě mineralizované
Obsah minerálních látek je ve slabě mineralizovaných vodách 50-500 mg/l.
sladivost
Sladivost je intenzita sladké chuti, schopnost osladit pokrm.
Počet zobrazení - 567
složených sacharidů
Složené sacharidy (také škroby nebo polysacharidy) obsahují ve větší míře tyto potraviny: chléb a pečivo, přílohy (jako jsou rýže, těstoviny, brambory, knedlíky a další), nejrůznější "snídaňové cereálie" (neboli obilniny) – müsli, cornflakes atd., luštěniny (čočka, hrách, fazole, soja,…). Polysacharidy jsou také obsažené třeba v sušenkách či oplatkách, v nich jsou ale ve velkém množství obvykle i tuky a jednoduché cukry a proto by měly být v našem jídelníčku spíše hostem než stálým obyvatelem.
složitých cukrů
Složité cukry, škroby nebo také polysacharidy obsahují ve větší míře tyto potraviny: chléb a pečivo, přílohy (jako jsou rýže, těstoviny, brambory, knedlíky a další), nejrůznější snídaňové cereálie (neboli obilniny) – müsli, cornflakes atd. luštěniny (čočka, hrách, fazole, soja,…). Polysacharidy jsou také obsažené třeba v sušenkách či oplatkách, v nich jsou ale ve velkém množství obvykle i tuky a jednoduché cukry a proto by měly být v našem jídelníčku spíše hostem než stálým obyvatelem.
smeanovým zákysem
Smetanový zákys je směs mezofilních mléčných streptokoků.