grafů

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
grafů

Percentilové grafy porovnávají konkrétního jedince s populační normou. V grafech jsou znázorněny čáry, které odpovídají hodnotám 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percentilu pro daný věk. Padesátý percentil, tj. prostřední silná čára, vystihuje střední hodnotu populace. Pásmo normy je u většiny v rozmezí 25.–75. percentilu.

Author - Dana Koubová
Počet zobrazení - 601