Obal nejen chrání potravinu před znehodnocením, ale zároveň je zdrojem mnoha důležitých informací. Údaje na obalech Vám mohou pomoci vybrat v obchodech kvalitní potraviny. Stačí  umět se v těchto údajích orientovat.

sklenice

Některé údaje na obalech potravin jsou povinné a stanovuje je zákon, jiné jsou povinné jen v některých případech nebo zcela nepovinné. Co se na obalech můžete například dočíst:

 • Název potraviny.
 • Kdo potravinu vyrobil či dovezl.
 • Z jaké země potravina pochází.
 • Množství výrobku - udává se objem či hmotnost, jedná-li se o pevnou potravinu v nálevu, v oleji, ve vlastní šťávě nebo v tomatě, musí být vedle celkové hmotnosti uvedena i hmotnost pevné potraviny (např. u sýru mozzarella nebo rybiček v tomatě). Množství výrobku může být určeno i počtem kusů v balení.
 • Datum použitelnosti u potravin, které se rychle kazí. 
 • Datum minimální trvanlivosti u většiny ostatních potravin.
 • Údaj o způsobu skladování, když by nesprávné skladování mohlo vést ke zhoršení jakosti nebo k porušení zdravotní nezávadnosti potraviny, a údaj o tom, jak skladovat potraviny, jejichž obal jste již otevřeli, například „Skladujte v suchu při 2-8 °C.“ nebo: „Po otevření spotřebujte do 24 hodin.“
 • Údaj o způsobu použití, pokud by nesprávné použití mohlo vést ke zhoršení jakosti nebo k poškození zdravotní nezávadnosti potraviny.
 • Složení potraviny - jednotlivé složky jsou seřazeny sestupně za sebou podle obsahu v potravině od té, které je ve výrobku nejvíce, včetně přídatných látek, tzv. „éček“.
 • Údaje o výživové (nutriční) hodnotě.
 • Čerpání doporučené denní dávky.
 • Množství  vitaminů a minerálních látek, které byly záměrně přidány do potraviny.
 • Obsah jedlé soli v % pokud jí potravina obsahuje více než 2,5%.
 • Údaj o určení potraviny pro zvláštní výživu.
 • Upozornění na obsah alergenů - pokud potravina obsahuje některou z těchto surovin: pšenice, žito, ječmen, oves, korýši, vejce, ryby, arašídy, sója, mléko, mandle, ořechy, celer, hořčice, sezamová semínka nebo některé chemické látky, a jasně to nevyplývá z jejího názvu (například u "Sójového suku" již z názvu vyplývá, že obsahuje sóju.), musí mít na obalu upozornění pro osoby alergické na tyto složky potravy, které vypadá  např. takto: „Může obsahovat stopy ořechů.“.
 • Upozornění pro osoby, které trpí nesnášenlivostí potravin - na obalech potravin se objevují například tato varování:
  "Nevhodné pro nemocné fenylketonurií." - pro osoby, kterým vadí určité bílkoviny.
  "Nevhodné pro nemocné celiakií." - pro osoby, které špatně tráví lepek obsažený v některých obilovinách.
  "Nevhodné pro osoby s nesnášenlivostí laktózy." - pro osoby, které špatně tráví mléčný cukr.
 • Upozornění, že potravina je nevhodná nebo nedoporučená pro některé skupiny obyvatel - například těhotné a kojící ženy, děti do 3 let.
 • Obsah sušiny - sušina je to, co zbude z potraviny po jejím vysušení (například 20% sušiny v potravině znamená, že po odpaření vody zbude 20% původního množství). Sušina obsahuje všechny výživově hodnotné látky - sacharidy, bílkoviny, tuky, vitaminy, minerální látky, vlákninu i látky, které dávají potravinám vůni a chuť. Zejména na sýrech bývá uveden obsah tuku v sušině, někdy se uvádí pod zkratkou t.v s. (Například takto může vypadat nápis na potravině o hmotnosti 100 g: „obsahuje 20% sušiny a 50 % t. v s.“, který znamená, že tuku je 50% z 20 g, ve 100 g výrobku je tedy 10 g tuku).
 • Údaj o ošetření potraviny či suroviny ionizujícím zářením - potraviny takto ošetřené musí mít na obalu uveden jeden z následujících textů: „ionizováno“, „ošetřeno ionizací“ či „ošetřeno ionizujícím zářením“.
 • Údaj o tom, že potravina obsahuje geneticky upravované části, tzv. GMO - na obalu musí být označení "geneticky modifikováno" nebo "obsahuje geneticky modifikovaný organismus" - u nás se můžete s tímto označením setkat například u výrobků z kukuřice nebo ze sóji.
 • Značky - např. značky KLASA a BIO (KLASA signalizuje kvalitu potraviny, BIO se přiděluje potravinám, které pocházejí z ekologického zemědělství).
 • Symboly - např. symbol "light" naleznete na potravinách, které mají snížené množství energie, cukru nebo tuku.

 

Toto byly jen některé údaje, se kterými se na obalech potravin můžete setkat. K některým výše uvedeným bodům si ještě řekneme více v dalších článcích této sekce:

 

Co jsou potraviny určené pro zvláštní výživu a jak se označují?
Co jsou doporučené denní dávky?
Jak je to se značením trvanlivosti na potravinách?
Co se dozvíme z výživových hodnot potravin?

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Suková, I.
Průvodce označováním potravin. Potravinářské informace 1/2006. UZPI 2006.
Povinné označování potravin.
Burešová, P. Co prozradí obal potraviny a jak porozumět údajům na obale uváděným. SZPI UI 2006.