O tom, co jsou to potraviny určené pro zvláštní výživu, jak je poznáme a čím se odlišují od běžných potravin. 

 

zvlastni vyzivaCo jsou to potraviny pro zvláštní výživu?
Potraviny pro zvláštní výživu definuje vyhláška č. 54/2004 Sb.. Tyto potraviny se odlišují od běžných potravin svým zvláštním složením nebo zvláštním výrobním postupem. 
Pro koho jsou tyto potraviny určené?Jsou určené především pro výživu některých specifických skupin obyvatelstva, pro něž platí zvláštní výživové požadavky. Jsou to například:
 • zdraví kojenci a malé děti 
 • osoby, jejichž trávicí systém a látková výměna je narušená (např. osoby trpící céliakií )
 • skupiny osob nacházející se ve zvláštním fyziologickém stavu (např. sportovci)
 
.
Jak se tyto potraviny označují?
Potraviny pro zvláštní výživu jsou označeny textem: „Potravina pro zvláštní výživu.“, případně ještě nějakým symbolem, např. bezlepkové potraviny se označují symbolem přeškrtnutého klasu. 
.
 
Potraviny pro zvláštní výživu dělíme do následujících kategorií:
 • potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí,
 • potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců a malých dětí
 • potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti,
 • potraviny pro zvláštní lékařské účely,
 • potraviny bez fenylalaninu,
 • potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové,
 • potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu.
 
.
Zvláštnosti označování potravin pro zvláštní výživu
Označování potravin určených pro zvláštní výživu má své zvláštnosti. Kromě běžně uváděných údajů se na obale těchto potravin uvádějí údaje o: 
 • zvláštnostech složení nebo speciálním výrobním procesu (pokud dodávají výrobku zvláštní nutriční vlastnosti), 
 • energetické hodnotě a obsahu sacharidů, bílkovin a tuků ve 100 g (ml) výrobku,
 • způsobu přípravy (pokud potravina před spotřebou úpravu vyžaduje), 
 • původu bílkoviny, popřípadě hydrolyzátu bílkovin ve výrobku, 
 • způsobu uchovávání a době spotřeby po otevření obalu spotřebitelem (vyžaduje-li to charakter potraviny a je-li potravina určena k postupné spotřebě), 
 • kategorii nebo bližší specifikaci potraviny určené pro zvláštní výživu. 
.
Nadto musí být název výrobku určeného pro zvláštní výživu doplněn informací o jeho zvláštních nutričních vlastnostech a nesmí být uvedena informace připisující výrobkům vlastnosti vztahující se k předcházení, ošetřování nebo léčení lidských nemocí nebo takové vlastnosti naznačovat. 

 
Použitá literatura:
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (ve znění 35/2012 Sb.).