Co znamená zkratka  „DDD“ na obalech některých potravin.

 doporucene_denni_davky

Doporučené denní dávky můžete na obalu potravin najít pod zkratkou DDD. Určují, jaké množství energie, tuků, sacharidů, bílkovin, vitaminů, minerálních látek, případně vlákniny, by měl člověk každý den přijmout v potravě.

Doporučené denní dávky se liší podle věku. Na obalech potravin jsou nejčastěji uváděny doporučené denní dávky pro dospělé. Doporučené denní dávky pro děti se od doporučených denních dávek pro dospělé mohou hodně lišit.

Na obalech potravin je uvedeno, kolik procent z doporučených denních dávek stanovených pro důležité složky potravy potravina obsahuje. Například na obalu jogurtu může být uvedeno „obsahuje 45 % DDD vápníku“ – to znamená, že pokud tento jogurt sníte, dodáte tělu 45 % množství vápníku, které ten den potřebuje, zbylých 55 % pak musíte doplnit z jiných potravin.

Pozor! Doporučené denní dávky se liší nejen pro různé věkové kategorie, ale v různých zemích jsou stanoveny různě.

 

Vyzkoušejte si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Suková, I. Průvodce označováním potravin. Potravinářské informace 1/2006. UZPI 2006.
Povinné označování potravin.
Burešová, P. Co prozradí obal potraviny a jak porozumět údajům na obale uváděným. SZPI UI 2006.