Proč je na některých potravinách uvedeno „Spotřebujte do“ a na jiných „Minimální trvanlivost do“ ? 

Na etiketách potravinářských výrobků můžete zjistit řadu údajů. Vedle informací o výrobci, způsobu skladování a použití, hmotnosti, složení a  energetické hodnotě výrobku by si měl kupující vždy všímat i označení, které informuje o trvanlivosti potravin.

Ta se u potravin, které se rychle kazí, uvádí slovy „ Spotřebujte do“ (datum použitelnosti), u potravin nepodléhajících rychlé zkáze se používá označení „Minimální trvanlivosti do“. Obě data se na první pohled zdají podobná, je mezi nimi ale velký rozdíl.  

 

Datum použitelnosti

  • „Datum použitelnosti“ naleznete na obalu pod označením: „Spotřebujte do…“. a následuje den, měsíc a rok ukončení této doby (rok nemusí být uveden u potravin, které mají dobu použitelnosti kratší než 3 měsíce).
  • Uvádí se na potravinách, které jsou velmi náchylné ke kažení - jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazená drůbež. 
  • U potravin označených datem použitelnosti musí být vždy uveden i údaj o konkrétních podmínkách skladování.
  • Datum použitelnosti ukončuje dobu, po kterou si potravina, pokud byla správně skladována, zachovává specifické vlastnosti a je zdravotně nezávadná.
  • Pamatujte si, že po uplynutí data použitelnosti nesmějí být potraviny prodávány ani zdarma nabízeny.

 

Datum minimální trvanlivosti

  • Druhým možným způsobem označení trvanlivosti potravin je datum minimální trvanlivosti, které naleznete pod označením: „Minimální trvanlivost do…“. a následuje den, měsíc a rok.
  • Datum minimální trvanlivosti vymezuje minimální dobu, po kterou si potravina, která byla správně skladována, zachovává své specifické vlastnosti a zdravotní nezávadnost.
  • Potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti se mohou v obchodech na zodpovědnost prodejce dále prodávat. Musí být ale odděleny od ostatních potravin, viditelně označeny jako potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti a musí být zdravotně nezávadné.

 

Pozor! Některé potraviny, nemusí být označeny datem použitelnosti ani datem minimální trvanlivosti. Jsou to například: čerstvé ovoce a  zelenina, konzumní brambory, kvasný ocet, běžné pečivo určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, cukr (kromě cukru moučka),aj.

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Suková, I. Průvodce označováním potravin. Potravinářské informace 1/2006. UZPI 2006.
Povinné označování potravin.
Burešová, P. Co prozradí obal potraviny a jak porozumět údajům na obale uváděným. SZPI UI 2006.