Na některých potravinách bývá uvedena jejich výživová (nutriční) hodnota. Víte, co vše se pod tímto pojmem skrývá?

 

Výživové hodnoty uvedené na obalech některých potravin nás informují především o:

  • množství energie v kilokaloriích (kcal) nebo v kilojoulech (kJ)  
  • obsahu sacharidů, bílkovin a tuků v gramech
  • množství vitaminů a minerálních látek, nejčastěji v miligramech, mikrogramech nebo v mezinárodních jednotkách
  • obsahu vlákniny
  • obsahu vody  nebo sušiny

Výživové hodnoty  na obalu jsou nejčastěji vztaženy ke 100 gramům  výrobku. Chcete-li znát výživové hodnoty obsažené v balení, které je menší nebo naopak větší než 100 g, musíte si je  přepočítat. Můžete se ale setkat i s hodnotami vztaženými přímo na jedno balení nebo na jednu porci.

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Suková, I. Průvodce označováním potravin. Potravinářské informace 1/2006. UZPI 2006.
Povinné označování potravin.
Burešová, P. Co prozradí obal potraviny a jak porozumět údajům na obale uváděným. SZPI UI 2006.