Co jsou výživová doporučení a kdo je u nás vytváří?

 
Ve většině vyspělých zemí jsou výživová doporučení vydávána již mnoho let, podobně je tomu i u nás. Je to návod, co, kolik, jak často a v jaké podobě bychom měli jíst, abychom zůstali dlouhá léta zdraví, bez nemocí. Doporučení jsou vždy odrazem nejnovějších vědeckých poznatků, a proto je nutné je podle potřeby obnovovat

 

U nás byla první doporučení sestavena v roce 1986 Společností pro racionální výživu. Tato odborná společnost, nyní pod názvem Společnost pro výživu, dodnes vydává výživová doporučení pro širokou veřejnost i jednotlivé skupiny obyvatel, jako jsou těhotné a kojící ženy, děti a dospívající či senioři. Doporučení jsou určena pro zdravé osoby jako ochrana před civilizačními chorobami, na které má výživa výrazný vliv.

 

Podrobně se o výživových doporučeních Společnosti pro výživu dozvíte zde

 

A nezapomínejme, že ...

správná výživa není jediným nástrojem, který pomáhá v boji proti civilizačním chorobám, na něž dnes umírá velká část západní populace (srdečně-cévní onemocnění, rakovina, obstrukční plicní onemocnění, cukrovka a další). Nedílnou součástí prevence těchto nemocí je dostatečná pohybová aktivita, nekouření a střídmá konzumace alkoholu. Záleží jen na nás, zda prožijeme náš život ve zdraví a pohodě, nebo ne.

 

 

Použitá literatura:
Dostálová J, Kunešová M, Otoupal P, Starnovská T. Zdravá třináctka - stručná výživová doporučení pro širokou veřejnost. Výživa a potraviny, 2006; 1.
Dostálová J, Hrubý S, Turek B. Konečné znění Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR. Společnost pro výživu. 2004
Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky, webový portál Společnosti pro výživu, cit. 1.11.2013.

 

 

Vyzkoušejte si svoje znalosti v krátkém testu.