O potravinách, které obsahují ve větší míře než běžné potraviny zdraví prospěšné látky a snižují výskyt různých chronických onemocnění.

To, že pokrok nelze zastavit, platí zajisté i pro oblast výživy a potravinářství. Lidem dnes již nestačí, že dostanou na talíř potraviny, které zaženou hlad a jsou zdravotně nezávadné. Od potravin se navíc očekává, že jejich konzumace bude příznivě působit na lidské zdraví, a proto přicházejí na řadu tzv. funkční potraviny.

 

Co jsou funkční potraviny?

Funkční potraviny na první pohled vypadají stejně jako ostatní, běžné potraviny, neliší se od nich vlastně ani chutí či vůní. Narozdíl od běžných potravin funkční potraviny obsahují více některých látek důležitých pfunkcni_potravinyro lidské zdraví nebo má jejich konzumace větší vliv na snížení rizika některých chronických onemocnění (například vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita). Zvyšují rovněž duševní a fyzickou výkonnost více než běžné potraviny. Funkční potraviny nejsou lékem na nemoci, nevyrábějí se ve formě tablet či kapslí, jsou to však potraviny, které patří ke zdravému životnímu stylu.

Ale pozor! Funkční potraviny rozhodně nelze nezaměňovat s tzv. „potravinami určenými pro zvláštní výživu“, což jsou speciální potraviny určené pouze pro zvláštní skupiny osob, například pro kojence, osoby trpící cukrovkou nebo nesnášenlivostí mléčného cukru apod.

 

Jak funkční potravinu poznáme v obchodě?

Nápis „funkční potravina“ na obalu nenajdete, ale můžete si všimnout rozdílu v obsahu významných látek uvedených ve složení či v informaci o účincích na zdraví. Na obalu funkční potraviny můžete například nalézt informace typu: „Výrobek se sníženým obsahem tuku“ či „Výrobek se zvýšeným obsahem vlákniny“. Tyto informace bývají doplněny udáním množství významných látek vztažených na 100 g nebo na jednu porci, eventuelně i informací o jejich doporučené denní dávce.

 

Jak se funkční potraviny vyrábějí?

  • úpravou receptury, díky čemuž potravina obsahuje větší množství žádoucích látek z přírodních zdrojů, např. přidáním obilných klíčků a otrub do cereálií,
  • zvýšením obsahu významných látek zemědělským šlechtěním plodin,
  • přídavkem přírodních látek, které byly izolovány z přírodních zdrojů,
  • přídavkem probiotik do mléčných výrobků,
  • přídavkem uměle vyrobených látek, například vitaminů C a E.

 

Výběr z funkčních potravin

Jelikož funkčních potravin je nepřeberné množství, uvádíme jen některé:

  • Zakysané mléčné výrobky, např. jogurty, kyška, acidofilní mléko a další. Obsahují vysoký obsah vápníku a bakterie mléčného kvašení, proto mají vliv na prevenci osteoporózy a pozitivně působí na trávicí trakt.
  • Výrobky se zvýšeným množstvím vlákniny, například grahamové pečivo, celozrnné těstoviny a další. Mohou mít vliv na snížení hladiny cholesterolu v krvi a na prevenci onemocnění srdce a cév či některých nádorových onemocnění.
  • Margaríny a mléčné výrobky obohacené rostlinnými steroly. Mají vliv na snížení hladiny cholestorolu v krvi.
  • Potraviny obohacené jódem. Uplatňují se v prevenci onemocnění štítné žlázy či prevenci tělesného a duševního postižení plodu u těhotných žen.

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

Pokorný, J., Dostálová, J. Funkční potraviny. Výživa a potraviny, s. 66-67, 3/2002.
http://www.vupp.cz/czvupp/aktualit/foodtoday/ftoday08.htm
http://www.vupp.cz/czvupp/aktualit/foodtoday/ftoday18.htm
http://www.vupp.cz/czvupp/aktualit/foodtoday/ftoday37.htm