E-LEARNINGOVÝ KURZ „VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ“
PRO ŠKOLY I ŠIROKOU VEŘEJNOST

svacinka maly
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství nabízí pedagogům a studentům gymnázií, středních zdravotnických škol, středních škol a učilišť s potravinářským zaměřením, ale i všem zájemcům o zdravý životní styl z řad široké veřejnosti e-learningový kurz „Výživa ve výchově ke zdraví“.

K používání tohoto kurzu je potřeba vyplnit a odeslat registrační formulář uvedený zde: Nový ročník e-learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“ – Bezpečnost potravin (bezpecnostpotravin.cz). Po odeslání formuláře obdrží každý zájemce o kurz informaci potvrzující registraci. Datum zahájení kurzu a přístupové údaje budou zaslány následně.

E-learningový kurz bude pro každého registrovaného uživatele přístupný 3 měsíce. Spuštění kurzu proběhne vždy začátkem měsíce následujícího po registraci.

Více informací o kurzu naleznete ZDE.

 

VÝUKOVÝ PROGRAM PRO PEDAGOGY 2. STUPNĚ ZŠ
ucitel u tabule m

Vážení uživatelé,

vítáme vás na webových stránkách, které byly vytvořeny na podporu nového výukového programu VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ.

Výukový program a jeho součásti vznikli ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 3. lékařské fakulty UK, Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společnosti pro výživu.
 
Výukový program je určený především pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ. Jeho cílem je nabídnout kvalitní podpůrný vzdělávací materiál, který vychází z ověřených odborných zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu.

Výukový program je rozdělen do šesti základních oblastí týkající se výživy a bezpečnosti potravin:  Živiny a voda, Výživová doporučení, Výživa a nemoci, Nákazy z potravy a jejich prevence, Otravy z potravy, Potraviny a bezpečnost. Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat buď celý program, nebo pouze jednotlivá témata.

Výukový program je doplněn učebnicí pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a učebnicí pro 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které slouží k osvojení a rozšíření znalostí z oblasti výživy a bezpečného stravování a lepší orientaci ve světě výživy a potravinářských výrobků. Obě učebnice jsou akreditovány MŠMT a doplněny pracovními listy.

Další učební pomůckou k výukovému programu jsou znalostní testy, pomocí kterých si žáci mohou otestovat své znalosti.

Výukový program, učebnice, pracovní listy, znalostní testy a další materiály naleznete v kategorii „Stáhni si“.

Věříme, že výukový program a jeho doprovodné materiály pro vás budou oporou nejen ve výuce, ale současně poslouží jako praktický průvodce světem výživových doporučení a zdravého stravování.