O tom, jakou podobu mohou mít výživová doporučení pro obyvatele.

 

Výživová doporučení, které vydávají různé odborné skupiny po celém světě, mohou mají různou podobu. Základně jsou vyjádřena slovně (textem) nebo graficky. Známé grafické pomůcky, které slouží k orientaci ve světě výživových doporučení, jsou potravinové pyramidy či novější potravinové talíře.


Potravinové pyramidy jsou založené na jednoduchém principu – na bázi (základně) pyramidy jsou potraviny, které je žádoucí konzumovat často, v dalších patrech postupně ty, kterých se má jíst méně; potravinám na špici je dobré se vyhýbat, například u nás Pyramida výživy pro děti (L. Mužíková, V. Březková).

Potravinové talíře jsou novější a graficky jednodušší pomůcky. Doplňují a někdy i zcela nahrazují již dlouho používané potravinové pyramidy. Pro mnoho lidí jsou snáze zapamatovatelné. Mezi nejznámější potravinové talíře ve světě patří „MyPlate“, „Healthy Eating Plate“, „The Power Plate“ apod.

V České republice byl vytvořen Zdravý talíř pro náctileté, který sestavili odborníci 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Informačním centrem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství jako pomůcka pro žáky základních a středních škol k sestavení zdravého jídelníčku, a také pro učitele jako názorný nástroj ve výuce o zdravém stravování. Kliknutím na odkaz se můžete seznámit se Zdravým talířem podrobně.

 

Zde najdete odkazy na webové stránky nejznámějších talířů a pyramid:

  • MyPlate („MůjTalíř“ nahradil dříve velmi používanou MyPyramid – „MojePyramida“ od ministerstva zemědělství USA)
  • Healthy Eating Plate (harvardský „Zdravý jídelní talíř“ doplňuje harvardskou HealthyEating Pyramid – „Zdravá jídelní pyramida“ z Harvard School of Public Health, USA)
  • The Power Plate („Silný talíř“ od Komise lékařů pro zodpovědnou medicínu, PCRM)
  • Healthy Eating Pyramid („Zdravá jídelní pyramida“ z Harvard School of Public Health, USA)
  • MyPyramid - již se neužívá (dříve velmi používaná, v roce 2011 ji nahradil jednodušší MyPlate – „MůjTalíř“ od ministerstva zemědělství USA)