O posedlosti hubnutím, zbytečných hodinách počítání kalorií a extrémním trápení těla v posilovně, které mohou zapříčinit  poruchy příjmu potravy s velmi vážnými zdravotními důsledky.

 anorexie
S pojmy mentální anorexie a mentální bulimie se jistě již někdy v životě setkal každý z nás. Tato závažná duševní onemocnění jsou nejznámějšími poruchami příjmu potravy. Nemocní mají chorobný strach z tloušťky, a proto málo jedí, dodržují nejrůznější diety, po jídle zvrací, hodně cvičí, či užívají léky, které vyvolávají průjem nebo zvýšené vylučování moči.

Toto chování může mít za následek vážné zdravotní potíže, jež mohou v krajním případě skončit i smrtí pacienta. Nebezpečí těchto onemocnění se skrývá v tom, že vznikají nenápadně a plíživě. Ve většině případů trvá měsíce až roky, než si prvních známek nemoci všimne někdo z blízkého okolí nemocného. Kdo může onemocnět poruchou příjmu potravy?

Poruchy příjmu potravy postihují především dospívající dívky a mladé ženy, onemocnět  však mohou i chlapci a dospívající muži, ve zvláštních případech i mladší či starší osoby. Na přibližně deset dívek s poruchou příjmu potravy připadá jeden chlapec.

  

Co je příčinou vzniku poruch příjmů potravy?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Na vznik poruch příjmů potravy má vliv mnoho faktorů. Často je vyvolávací příčinou samo dospívání, kdy je mladý člověk duševně nevyrovnaný a citlivější k vlivům okolí. Dále se mohou uplatnit neurovnané meziosobní vztahy s rodiči, kamarády, přítelem či špatné studijní výsledky. Někdy může být vyvolávacím momentem banální a často v žertu řečená připomínka typu: „Z Tebe je ale ženská!“ nebo „Ty máš ale zadek!“ Častěji se poruchy příjmu potravy vyskytují v rodinách, kde je někdo obézní,  kde se dodržují různé diety a kde jsou zavedeny špatné stravovací  návyky.

Vedle vlivu prostředí, ve kterém se člověk nalézá, ať už je to rodina, kamarádi či škola, se nebezpečně uplatňuje vliv médií, zejména televize, internetu a módních časopisů, kde je úspěch spojován se štíhlostí.

 

Kam se obrátit o pomoc?

Máte-li podezření, že Vy sami nebo někdo z Vašich blízkých trpí poruchou příjmu potravy, obraťte se se svým podezřením na někoho dospělého, komu důvěřujete, například na rodiče nebo učitele. Můžete tím pomoci zachránit někomu zdraví a možná i život.

Přímo lze také kontaktovat centra, kde se věnují léčbě těchto onemocnění či se obrátit na nezdravotnické organizace. Zde uvádíme jen některé:

Psychologická ambulance Anabell (zde najdete rozsáhlý výčet kontaktů)

Psychiatrická klinika Ke Karlovu v Praze

Dětská psychiatrická klinika FN Motol v Praze

Psychiatrická klinika FN Brno – Bohunice

Krizové centrum Riaps

Portál o poruchách příjmu potravy

 

 

Použitá literatura:

Bláha P., J. Vígnerová. Investigation of the growth of Czech children and adolescent. SZÚ 2002.
Krch, F.D. Mentální anorexie. Portál 2002.
Krch, F.D. Poruchy příjmu potravy. Grada 2005.
Navrátilová, M.,Češková,.E., Sobotka, L. Klinická výživa v psychiatrii.Maxdorf-Jessenius 2000.
Papežová H.. Doporučené postupy pro praktické lékaře – Anorexia nervosa, bulimia nervosa. ČLS JEP 2001.
Stárková, L. Poruchy příjmu potravy – Psýché a soma. Pediatrie pro praxi. 1/2005.