O mentální bulimii, jejích příčinách, příznacích, následcích a léčbě. 

 

Mentální bulimie je duševní onemocnění, při němž pacient opakovaně trpí nekontrolovatelnými záchvaty konzumace velkého množství potravy, která je často navíc energeticky bohatá. Následně pacienta trápí pocity viny, deprese a nevolnost a vyvolává si zvracení, někdy  navíc užívá projímadla, aby se snědeného jídla zbavil.

 

Kdo může onemocnět mentální bulimií?

zvraceni

 

Mentální bulimie se vyskytuje častěji než mentální anorexie, trpí jí asi 1-3 % mladých žen, častější je u studentek středních a vysokých škol, u chlapců a mužů je výskyt asi 10 x nižší. Bulimie se často vyskytuje současně s mentální anorexií, často také z anorexie vzniká - až u 50% dívek s anorexií vznikne časem bulimie!

 

Jaké jsou příčiny vzniku a rizikové faktory mentální bulimie?

Příčiny a rizikové faktory jsou až na některé odlišnosti podobné jako u mentální anorexie. Na rozdíl od mentální anorexie jsou však pacienti s bulimií svými rodiči spíše zanedbáváni. Často se jedná o osoby výbušné a emočně labilní.

 

Jaké jsou příznaky a jak se chová osoba s mentální bulimií?

 • opakovaně se přejídá a ztrácí kontrolu nad množstvím snědeného jídla, následně zvrací, používá projímadla a léky na odvodnění, aby se zbavila jídla snědeného během záchvatu
 • přejídá se nejméně dvakrát týdně po dobu alespoň 3 měsíců
 • často předchází  mentální anorexie
 • má přehnaný strach z tloušťky a zajímá se příliš o svůj vzhled a hmotnost, štíhlým tělem se snaží dosáhnout dokonalosti
 • většinou má normální nebo mírně sníženou tělesnou hmotnost, může ale mít i nadváhu
 • na rozdíl od mentální anorexie tolik nehubne a u dívek většinou nevynechává menstruace
 • nedaří se jí úspěšně držet diety
 • stále myslí na jídlo, má neodolatelnou touhu po jídle
 • jí tajně, hlavně když je sama, aby ji nikdo neviděl
 • za jídlo utrácí velké množství peněz
 • může mít na svědomí drobné krádeže potravin
 • má spíše smutnou, depresivní či úzkostnou povahu, nízké sebevědomí, je duševně nevyrovnaná
 • může si záměrně ubližovat – popálí si kůži, pořeže se, může se i pokusit o sebevraždu
 • může být závislá na alkoholu či drogách
 • v některých případech hodně sportuje

 

Jaké mohou být zdravotní následky mentální bulimie?

Pacienti s bulimií mají řadu zdravotních potíží, za které může především pravidelné zvracení a užívání léků, toto jsou některé z nich:

 • poškození zubní skloviny kyselými žaludečními šťávami, sklovina je měkká, zuby mají hnědožluté zabarvení a více se kazí
 • záněty a poleptání jícnu žaludečními šťávami
 • zduřelé slinné a příušní žlázy
 • poruchy a choroby trávící soustavy – vředy žaludku a dvanáctníku
 • problémy se srdcem
 • dechové problémy
 • odřeniny na hřbetu ruky, kterou si vyvolávají zvracení
 • svalové křeče

 

Jak se léčí mentální bulimie?

Léčba mentální bulimie se provádí pomocí psychoterapie a léků,  je náročná a trvá dlouhou dobu. Pomocí psychoterapie se pacienti učí pravidelnému stravování, postupně se odnaučují zvracet a užívat projímadla. Psychoterapie také pacientům pomáhá vyrovnat se se svým tělem. Léčba bulimie je obecně o něco snazší než léčba mentální anorexie, neboť pacienti netají své příznaky tak moc jako pacienti s mentální anorexií. Ne vždy se léčbou dosáhne úplného vyléčení.

 

 

Použitá literatura:

Bláha P., J. Vígnerová. Investigation of the growth of Czech children and adolescent. SZÚ 2002.
Krch, F.D. Mentální anorexie. Portál 2002.
Krch, F.D. Poruchy příjmu potravy. Grada 2005.
Navrátilová, M.,Češková,.E., Sobotka, L. Klinická výživa v psychiatrii.Maxdorf-Jessenius 2000.
Papežová H.. Doporučené postupy pro praktické lékaře – Anorexia nervosa, bulimia nervosa. ČLS JEP 2001.
Stárková, L. Poruchy příjmu potravy – Psýché a soma. Pediatrie pro praxi. 1/2005.