O projevech cukrovky, komplikacích a léčbě onemocnění, které nás může postihnout v každém věku. Touto nemocí mohou trpět děti i dospělé.

 cukrovka

O tom, co je cukrovka a jaké jsou její příčiny se dočtete zde.

Příznaky cukrovky

Při vysoké hladině cukru v krvi se cukr dostává z krve do moče a strhává s sebou velké množství vody a soli. Hlavními příznaky jsou proto časté močení (polyurie) a trvalá žízeň (polydpsie). Postižený zprvu hodně pije a hodně jí, a přesto výrazně hubne. Později se objeví v moči a v dechu aceton, žízeň se stupňuje a hlad se mění v nechutenství. Nastupuje únava a podrážděnost, přidává se bolest břicha spojená se zvracením. Při lehčím průběhu mohou na nemoc upozornit poruchy vidění, u děvčat a u žen svědění zevních rodidel doprovázející plísňový zánět (důsledek cukru v moči). U cukrovky 2. typu jsou tyto příznaky většinou méně výrazné a nemoc je bohužel často rozpoznána až po několika letech, kdy už se vyskytují různé zdravotní komplikace. Často je cukrovka 2. typu zjištěna náhodně při preventivní prohlídce, která odhalí vysokou hladinu cukru v krvi.

 

Důsledky cukrovky

Bez dobré léčby může vést cukrovka k závažným krátkodobým či dlouhodobým komplikacím.  Jejich výskyt je přímo úměrný délce onemocnění, proto jsou těmito komplikacemi ze všech diabetiků nejvíce ohroženy právě děti a mládež, protože žijí s tímto onemocněním nejdéle.

Mezi krátkodobé komplikace cukrovky patří nízká hladina cukru (hypoglykémie), ohrožující především osoby, které si injekčně aplikují inzulin. Příliš velká dávka inzulinu sníží nadměrně hladinu cukru v krvi a může vyvolat ztrátu vědomí. Hypoglykémie se dá rychle vyřešit podáním kostky cukru. Diabetici mají také větší sklon k infekčním onemocněním. Časté jsou infekce dolních končetin nebo močových cest. 

Některé nemoci se u pacientů s cukrovkou vyskytují častěji než v běžné populaci a také u nich mívají odlišný průběh a horší prognózu. Srdečně-cévní nemoci patří mezi nejčastější příčiny úmrtí, v Evropě jsou příčinou úmrtí 75 % diabetiků. Asi 10 % diabetiků trpí závažným poškozením zraku a 2 % jich po 15 letech nemoci oslepne. Onemocnění ledvin je velkou hrozbou, trpí jím téměř polovina diabetiků od 50 let věku. Cukrovka poškozuje také nervy, dochází ke ztrátě citlivosti na nohách, případně na rukou, bolestem nohou a problémům se správnou funkcí různých orgánů. Nedostatek citlivosti v nohách vede k různým poraněním (ta se u diabetiků velmi špatně hojí) a může končit až amputací. Vhodným inzulinovým programem a dietou lze diabetické komplikace významně oddálit.

 

Léčba cukrovky

Hlavním cílem léčby cukrovky je úprava hladiny cukru v krvi a jiných biochemických parametrů, tělesné hmotnosti pokud vybočuje z normy, odstranění subjektivních příznaků a předcházení vzniku orgánových poškození i komplikujících onemocnění. Úprava biochemických parametrů by sama o sobě znamenala splnění všech ostatních požadavků, ale zatím je (především u cukrovky 1. typu) nedostižitelným ideálem, ke kterému se můžeme jen přiblížit. Léčba cukrovky může zahrnovat:

 • inzulinovou terapii
 • podávání příslušných léků (tzv. perorálních antidiabetik)
 • diabetickou dietu
 • přiměřený tělesný pohyb
 • a léčbu komplikací.

Inzulinová terapie je životně důležitá hlavně pro diabetiky 1. typu. Diabetici 2. typu bývají často nezávislí na podávání inzulinu a léčí se jen dietou nebo dietou a tabletkami (perorální antidiabetika).

Dietní léčba je nezbytná při léčbě každého diabetika bez ohledu na typ cukrovky a věk nemocného. Strava má zajistit v dostatečném množství všechny živiny potřebné k správnému vývoji organismu v době růstu a později k plnohodnotnému aktivnímu životu. Měla by se co nejvíce přiblížit racionální stravě, jejíž složení je ovlivněno i snahou působit ochranně proti civilizačním chorobám. Při volbě diabetické diety se musí přihlížet k energetickému obsahu diety, k poměru tuků, sacharidů a bílkovin, k časovému rozvržení příjmu stravy a k výběru potravin podle jejich vhodnosti a nevhodnosti. Při tom všem je nutné brát ohled na stupeň poruchy, tělesnou hmotnost a výšku, věk, pohlaví, způsob života a schopnosti pacienta dodržovat léčbu. Je tedy zřejmé, že diabetická dieta je dietou individuální, i když se v praxi neobejde bez použití určitých schematických vzorců, které slouží jako podklad k jejímu sestavení. Dodržování diety patří mezi nejjednodušší léčebné prostředky léčby cukrovky, ale pro většinu pacientů je v praxi často velmi obtížné dietní pokyny dlouhodobě dodržovat. Vyžaduje to nejen znalosti o potravinách a jejich složení, ale obvykle také změnu zažitých stravovacích zvyklostí.

Diabetici často trpí nadváhou a obezitou, zejména ti s cukrovkou 2. typu. Proto je cílem diety především redukce tělesné hmotnosti. Tělesná aktivita navíc ovlivňuje příznivě citlivost tkání na inzulin, vede k poklesu hladiny tuků v krvi a příznivě ovlivňuje metabolismus cholesterolu. Potřeba inzulinu po tělesném cvičení klesá, a aby nedošlo k hypoglykémii, je třeba před námahou nárazově zvýšit přívod sacharidů. Vhodné jsou procházky, turistika, jízda na kole a další rekreační sporty.

 

Desatero rad pro pacienty s cukrovkou

 • Snažte se poznat své onemocnění! 
 • Vyhledávejte si nové informace o svém onemocnění a poznatky přenášejte do svého života.
 • Nebojte se ošetřujícího lékaře zeptat na jakýkoli problém, jistě vám rád poradí. Zajímejte se nejen o hladinu cukru, ale i o hladinu cholesterolu, krevní tlak a hmotnost.
 • Nezapomeňte, že dodržování správné diety je nezbytnou součástí léčby, i když jste léčeni tabletami nebo inzulinem.
 • Stravujte se pravidelně.
 • Zařaďte do svého života pravidelnou fyzickou aktivitu.
 • Snižte přiměřeně svou hmotnost. Snížení tělesné hmotnosti o 5 – 10 % výrazně snižuje riziko vzniku diabetických komplikací.
 • Pečujte o své nohy. Noste pohodlnou obuv, vyvarujete se tak otlakům a odřeninám.
 • Informujte ošetřujícího lékaře o všech změnách vašeho zdravotního stavu, popř. změnách v užívání léků.
 • Nezapomínejte, že onemocnění si léčíte kvůli sobě, nikoli kvůli lékaři!