O tom, jak uchovávat bezpečně zbytky jídel.

esus


Většina lidí nerada vyhazuje nesnědené jídlo a zbytky schovává na později. Nesprávné zacházení se zbytky jídla je spolu s křížovou kontaminací jednou z nejčastějších příčin domácích otrav a onemocnění z jídla.

 

 Jak je tedy možné zabránit jak ztrátám potravin, tak i onemocnění z nich?

 • Uvařený pokrm je třeba do dvou hodin ochladit nebo zmrazit. Do této doby počítejte i čas, kdy bylo jídlo na stole. Jestliže jídlo necháte stát při pokojové teplotě déle než dvě hodiny (nebo jednu hodinu při vyšší než pokojové teplotě), přítomné bakterie se mohou pomnožit do takového množství, že požití jídla již není bezpečné a je lepší ho vyhodit. Výjimkou je dětská a kojenecká výživa, její zbytky mají být vždy po ukončeném krmení zlikvidovány. Pamatujte! Většina mikroorganismů se nejlépe pomnožuje při teplotách 15 °C – 50 °C a je tedy namístě vystavovat zejména hotové pokrmy těmto teplotám po co nejkratší dobu.
 • Zbytky jídla nikdy neskladujte v nádobách, ve kterých byly připravovány nebo servírovány.
 • Zbytky jídla, jsou-li vhodně skladovány, je nejlépe spotřebovat do dvou dnů. Čím déle jsou uvařené pokrmy skladovány, tím vyšší je pravděpodobnost, že se pokrm zkazí a pomnožené bakterie vám způsobí onemocnění nebo otravu.
 • Zbytky pokrmů, především těch, které snadno podléhají kažení a které chcete zmrazit, je dobré rozdělit na menší porce a ty pak umístit do mělkých nádob s víky tak, aby vrstva pokrmu nebyla vyšší než 5 cm. Proces zmrazení nebo i jen zchlazení je takto rychlejší.
 • Je třeba důsledně sledovat datum uložení zbytků jídla.
 • K uchování jídla používejte jen čisté nádobí a snažte se zabránit styku s jakýmikoliv neumytými nebo špinavými předměty.

 

Ohřívání zbytků jídla

 • Při ohřívání zbytků je nutné polévky, omáčky a šťávy přivést do varu a pevné části prohřát minimálně 5 minut při 75 °C. Míchání pokrmu usnadní rovnoměrné prohřátí.
 • Jídlo podávejte ihned po ohřátí. 
 • Zbytky jídla ohřívejte jen jednou a nedávejte je dohromady s čerstvými pokrmy.
 • Nikdy neochutnávejte zbytky, o kterých nevíte, jak dlouho byly skladovány.
 • Pokud byly zbytky skladovány příliš dlouho, nebo mají podezřelý vzhled, chuť a zápach, vyhoďte je!

 

 

Použitá literatura:

Fellows, P.J. Food Processing Technology - Principles and Practice. 2nd Edition. Woodhead, London, 2000.
Fraser, A.M. Handling Leftovers. The Notebook of Food and Food Safety Information, North Carolina Cooperative Extension Service, 1997
Griffith, Ch., Worsfold, D. and Mitchell, R.: "Food preparation, risk communication and the consumer", Food Control, Vol. 9, No. 4, pp. 225-232
Mrazení zajišťuje kvalitu a bezpečnost potravin, Food today 32/2002  (translation © vúpp, Zeno Šimůnek, 2001)
Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Pět klíčů k bezpečnému stravování.