O ptačí chřipce, onemocnění přenosném z ptáků na lidi, o tom jak se projevuje, přenáší a jak je možné se proti ní chránit.

 kacena

Ptačí chřipka je nakažlivé onemocnění, které postihuje jak volně žijící ptáky, tak ptáky chované v zajetí. Jde o onemocnění způsobené virem, který se vyskytuje ve více formách, z nichž pouze některé způsobují vážné problémy. První přenos viru ptačí chřipky na člověka způsobil podtyp H5N1.

Historie ptačí chřipky

Poprvé bylo toto onemocnění zaznamenáno v Itálii v roce 1961. V osmdesátých letech minulého století propukla v USA první epidemie a bylo zlikvidováno přes 17 milionů ptáků. K přenosu viru z ptáka na člověka došlo poprvé v roce 1997 v Hong-Kongu v Číně, kdy nákaza postihla 18 osob, z nichž jich 6 zemřelo. V říjnu 2005 byl virus ptačí chřipky poprvé potvrzen v Rumunsku, Turecku a v evropské části Ruska. Do dalších evropských států se nákaza rozšířila během února 2006. V České republice byl první případ zaznamenán 27. března 2006 u labutě nedaleko Hluboké nad Vltavou.

Seznam všech případů ptačí chřipky u volně žijícího ptactva a chovné drůbeže si lze projít na webových stránkách Státní veterinární správy (Státní veterinární správa (svscr.cz)) nebo přímo zde: Ptačí chřipka v ČR; aktuální informace – Státní veterinární správa (svscr.cz)

 

Jak se ptačí chřipka projevuje u ptáků?

Zvířata nakažená ptačí chřipkou jsou otupělá, netečná, mají načepýřené peří, snáší méně vajec. Objevuje se u nich ztráta chuti k jídlu a dýchací potíže. Smrt přichází během 1–2 dnů. Mezi domácími ptáky, ke kterým patří slepice, kachny, husy apod., se nákaza šíří velmi rychle. Nicméně to, zda pták uhynul na ptačí chřipku, mohou potvrdit pouze laboratorní testy.

 

Mohou se ptačí chřipkou nakazit také lidé?

Ano, přesto je šíření nákazy z nakaženého ptactva na člověka obtížné a dochází k němu jen výjimečně. Za určitých mimořádných okolností může dojít k překonání mezidruhové bariéry a může být infikován i člověk nebo jiný savec. Postižený musí být v úzkém kontaktu s napadenou drůbeží a k nákaze může dojít pouze během kontaktu s nakaženými ptáky nebo jejich výměšky, především trusem.

V České republice je pravděpodobnost nákazy velmi malá, jde u nás spíše o problém veterinární. Na riziko této nákazy je třeba myslet hlavně při cestách do zemí s hlášeným výskytem ptačí chřipky. Přenos ptačí chřipky z člověka na člověka dosud nebyl prokázán. Riziko pro člověka představuje možná změna (mutace) chřipkového viru, který by pak mohl snadněji nakazit člověka a dále se šířit na dalšího člověka.

 

Jak se nákaza projevuje u lidí?

Příznaky se mohou podobat klasické chřipce – horečka, kašel, škrábání v krku, bolesti svalů, zánět spojivek, ale virus vyvolává i těžká onemocnění dýchacích cest a průjmová onemocnění.

Inkubační doba v případě ptačí chřipky H5N1 je několik dní až jeden týden. Významným vodítkem pro lékaře je informace pacienta, zda v posledních dnech nepobýval v postižených oblastech a nebyl v kontaktu s domácími či divokými ptáky či s jejich výkaly.

 

Jaká je léčba ptačí chřipky?

Světová zdravotnická organizace vydala doporučení týkající se profylaxe a terapie ptačí chřipky. K léčbě se používají tzv. antivirotika (Česká republika zajistila v době ohrožení antivirový přípravek Tamiflu),  nutné je jejich včasné podání do 48 hodin po objevení se prvních příznaků nemoci a nasazení léku v předepsaných dávkách. Antibiotika ptačí chřipku neléčí, mohou ale pomoci při druhotné bakteriální infekci oslabeného organismu. V řadě zemí se soustředí na vývoj vakcíny pro  případ širokého rozšíření nemoci (pandemie).

 

Jak se můžeme před ptačí chřipkou chránit?

Především bychom měli dodržovat zásady osobní hygieny – mytí rukou mýdlem (především před jídlem a při manipulaci s potravinami), dezinfekce rukou po každém kontaktu s ptáky nebo jejich výkaly a dodržování hygienických zásad během vaření. Vyvarujme se také zbytečných kontaktů s podezřelými zvířaty, jejich trusem či peřím a se všemi povrchy znečistěnými ptačím trusem.

 

Je drůbeží maso z hlediska ptačí chřipky bezpečné?

Chovná drůbež je u nás pod přísným veterinárním dozorem a zdravotní stav drůbeže je pečlivě kontrolován. Kontrola začíná u chovných ptáků a končí na pultech prodejen. Kontrolami prochází také dovozy masa a zvířat. Není proto důvod k obavám, že by se v našich obchodech objevilo maso ze zvířat nakažených ptačí chřipkou.

S ochranou je třeba pokračovat i v našich kuchyních, především při zpracování masa dodržujme základní hygienická pravidla. Virus je bezpečně zničen při 70 ºC, a to již za jednu sekundu, takže vařením, pečením, dušením, apod. jej spolehlivě zlikvidujeme. Ujistěte se však, že pokrm má 70 °C i v jádře, nejen na povrchu.

 

 

Použitá literatura

Státní veterinární správa
www.ptaci-chripka.cz