O životu nebezpečné bakterii, která způsobuje „hamburgerovou nemoc“, jak se před ní máme chránit.

 

divka s oblicejem dozelenaPůvodcem onemocnění je bakterie Escherichia coli, která se běžně vyskytuje v našem trávicím traktu a ve střevech teplokrevných živočichů. Je známo mnoho kmenů této bakterie, z nichž většina je neškodná. Některé kmeny však mohou způsobit závažná onemocnění šířené prostřednictvím potravin. Jedním z takovýchto kmenů jsou EHEC – enterohemoragické E. coli. V USA se pro onemocnění, které vyvolávají, vžil název „hamburgerová nemoc“, neboť právě hamburgery byly častou příčinou epidemií vyvolaných enterohemoragickými E. coli, konkrétně šlo o sérotyp E. coli O157:H7, který je epidemiologicky nejvýznamnější, ale zdaleka ne jediný.

 

Jak se můžeme nakazit?

Bakterie se dostávají do našeho těla prostřednictvím kontaminovaných potravin (jejich konzumací nebo manipulací s nimi), nejčastěji ze syrového či nedostatečně tepelně opracovaného masa či masných výrobků, mléka, ze zeleniny (růžičková kapusta, listy salátu), z kontaminované pitné vody nebo kontaktem s nakaženými zvířaty.

Nákaza se může šířit také kontaktem s nakaženými lidmi, přenos z osoby na osobu je možný u úzkých kontaktů (rodiny, centra péče o děti, mateřské školky, školy, dětské domovy a domovy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných atd.). Dospělí vylučují EHEC ve stolici přibližně jeden týden, děti déle.

Enterohemoragické E. coli jsou vysoce infekční – k vyvolání infekce stačí velmi nízká dávka a především jejich přítomnost na čerstvé zemědělské produkci určené ke konzumaci za syrova je velmi nebezpečná.

 

Jak se můžeme chránit?

Z potravin bakterie odstraníme důkladným tepelným ošetřením (vaření pokrmů, pasterace mléka apod.) teplotami nad 70 °C ve všech částech tepelně zpracovávané potraviny.

Kromě tepelné úpravy je důležité dodržovat hygienické zásady – pečlivé mytí rukou před a během přípravy pokrmů, zejména po manipulaci s čerstvou zeleninou nebo syrovým masem a po kontaktu s domácími mazlíčky a hospodářskými zvířaty.

Důležité je kvalitní omývání zeleniny a ovoce před konzumací a zamezení křížové kontaminace.

 

Inkubační doba

Onemocnění vznikne asi 3– 8 dní poté, co dojde k nákaze.

 

Jak se nemoc projevuje?

Enterohemoragické E. coli mohou způsobit závažná onemocnění. Někdy jsou to „pouze“ křeče v břiše a průjmy, které však mohou přejít do těžkých krvácivých průjmů napodobujících úplavici (shigelózu). Může se objevit horečka a zvracení.

Většina postižených se zotaví do 10 dnů, ale u malé části z nich (asi 10 %), převážně se jedná o malé děti, starší a oslabené jedince, může vyústit do života ohrožující nemoci – hemolyticko-uremického syndromu (HUS). Jedná se o akutní selhání ledvin spojené s hemolytickou anémií a/nebo trombocytopénií. Asi u 25 % těch, kteří přežijí hemolyticko-uremický syndrom, může dojít k neurologickým komplikacím (epileptické záchvaty, mozková mrtvice a koma).

 

Jak se nemoc léčí?

Důraz je kladen na důkladné zavodnění organizmu a léčbu komplikací, pokud k nim dojde – zejména hemolyticko-uremický syndrom. V nejzávažnějších případech se provádí dialýza při selhávání ledvin.

 

Rozsáhlá epidemie v Německu

Ke druhé největší epidemii co do počtu postižených osob došlo nedávno v Německu (květen 2011). Bylo postiženo přes 4000 osob a nákaza si vyžádala několik desítek obětí na životech. Německá epidemie byla vyvolaná poměrně vzácným, ale ne novým sérotypem E. coli O104:H4.

Ve srovnání s předchozími epidemiemi, byla tato epidemie výjimečná, co se týče postižených a průběhu onemocnění. Dosavadní epidemie běžně obsahovaly asi 10 % případů s těžkým průběhem onemocnění (HUS), v této epidemii ale bylo postiženo hemolyticko-uremickým syndromem téměř 25 % osob, navíc se jednalo převážně o ženy starší 20 let (obvykle jsou postiženy malé děti a starší či oslabení jedinci).
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) nákazu způsobila kontaminovaná semena pískavice pocházející z Egypta, z nichž byly v Německu vypěstovány klíčky (výhonky) určené ke konzumaci. To je také zřejmě důvod, proč byly postiženy zejména ženy ve středním věku, které upřednostňují zdravou výživu.

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura

Marejková M., Roháčová H., Reisingerová M., Petráš P. Velká německá epidemie vyvolaná shigatoxigenním kmenem Escherichia coli O104:H4 a jeden importovaný případ v České republice. Zprávy z centra epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ, Praha) 2011; 20(5): 170-173.
Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC), WHO Fact sheet N°125, květen 2005.