O životu nebezpečné bakterii, která způsobuje „hamburgerovou nemoc“, a jak se před ní máme chránit.

 

divka s oblicejem dozelenaPůvodcem onemocnění je bakterie Escherichia coli, která se běžně vyskytuje v našem trávicím traktu a ve střevech teplokrevných živočichů. Je známo mnoho kmenů této bakterie, z nichž většina je neškodná. Některé kmeny však mohou způsobit závažná onemocnění šířená prostřednictvím potravin. Jedním z takovýchto kmenů jsou EHEC – enterohemoragické E. coli. V USA se pro onemocnění, které vyvolávají, vžil název „hamburgerová nemoc“, neboť právě hamburgery byly častou příčinou epidemií vyvolaných enterohemoragickými E. coli, konkrétně šlo o sérotyp E. coli O157:H7, který je epidemiologicky nejvýznamnější, ale zdaleka ne jediný.

 

Jak se můžeme nakazit?

Bakterie se dostávají do našeho těla prostřednictvím kontaminovaných potravin (jejich konzumací nebo manipulací s nimi), nejčastěji ze syrového či nedostatečně tepelně opracovaného masa či masných výrobků, mléka, ze zeleniny (růžičková kapusta, listy salátu), z kontaminované pitné vody nebo kontaktem s nakaženými zvířaty.

Nákaza se může šířit také kontaktem s nakaženými lidmi, přenos z osoby na osobu je možný u úzkých kontaktů (rodiny, centra péče o děti, mateřské školky, školy, dětské domovy a domovy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných atd.). Dospělí vylučují EHEC ve stolici přibližně jeden týden, děti déle.

Enterohemoragické E. coli jsou vysoce infekční – k vyvolání infekce stačí velmi nízká dávka a především jejich přítomnost na čerstvé zemědělské produkci určené ke konzumaci za syrova je velmi nebezpečná.

 

Jak se můžeme chránit?

Z potravin bakterie odstraníme důkladným tepelným ošetřením (vaření pokrmů, pasterace mléka apod.) teplotami nad 70 °C ve všech částech tepelně zpracovávané potraviny.

Kromě tepelné úpravy je důležité dodržovat hygienické zásady – pečlivé mytí rukou před a během přípravy pokrmů, zejména po manipulaci s čerstvou zeleninou nebo syrovým masem a po kontaktu s domácími mazlíčky a hospodářskými zvířaty.

Důležité je kvalitní omývání zeleniny a ovoce před konzumací a zamezení křížové kontaminace.

 

Inkubační doba

Onemocnění vznikne asi 3–8 dní poté, co dojde k nákaze.

 

Jak se nemoc projevuje?

Enterohemoragické E. coli mohou způsobit závažná onemocnění. Někdy jsou to „pouze“ křeče v břiše a průjmy, které však mohou přejít do těžkých krvácivých průjmů napodobujících úplavici (shigelózu). Může se objevit horečka a zvracení.

Většina postižených se zotaví do 10 dnů, ale u malé části z nich (asi 10 %), převážně se jedná o malé děti, starší a oslabené jedince, může vyústit do života ohrožující nemoci – hemolyticko-uremického syndromu (HUS). Jedná se o akutní selhání ledvin spojené s hemolytickou anémií a/nebo trombocytopenií. Asi u 25 % těch, kteří přežijí hemolyticko-uremický syndrom, může dojít k neurologickým komplikacím (epileptické záchvaty, mozková mrtvice a koma).

 

Jak se nemoc léčí?

Důraz je kladen na důkladné zavodnění organizmu a léčbu komplikací, pokud k nim dojde – zejména hemolyticko-uremický syndrom. V nejzávažnějších případech se provádí dialýza při selhávání ledvin.

 

Rozsáhlá epidemie v Německu

Ke druhé největší epidemii co do počtu postižených osob došlo nedávno v Německu (květen 2011). Bylo postiženo přes 4000 osob a nákaza si vyžádala několik desítek obětí na životech. Německá epidemie byla vyvolaná poměrně vzácným, ale ne novým sérotypem E. coli O104:H4.

Ve srovnání s předchozími epidemiemi, byla tato epidemie výjimečná, co se týče postižených a průběhu onemocnění. Dosavadní epidemie běžně obsahovaly asi 10 % případů s těžkým průběhem onemocnění (HUS), v této epidemii ale bylo postiženo hemolyticko-uremickým syndromem téměř 25 % osob, navíc se jednalo převážně o ženy starší 20 let (obvykle jsou postiženy malé děti a starší či oslabení jedinci).
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) nákazu způsobila kontaminovaná semena pískavice pocházející z Egypta, z nichž byly v Německu vypěstovány klíčky (výhonky) určené ke konzumaci. To je také zřejmě důvod, proč byly postiženy zejména ženy ve středním věku, které upřednostňují zdravou výživu.

 

 

Použitá literatura

Marejková M., Roháčová H., Reisingerová M., Petráš P. Velká německá epidemie vyvolaná shigatoxigenním kmenem Escherichia coli O104:H4 a jeden importovaný případ v České republice. Zprávy z centra epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ, Praha) 2011; 20(5): 170-173.
Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC), WHO Fact sheet N°125, květen 2005.