O tom, jak a kým je v naší zemi kontrolována kvalita a nezávadnost potravin od sklizení surovin z pole až po jídlo na talíři.

kure-na-taliri

Bezpečnost potravin v celém výrobním řetězci, od sklizení surovin z pole až po jídlo na talíři, u nás zajišťuje a koordinuje Ministerstvo zemědělství ČR, konkrétně Úřad pro potraviny – Odbor bezpečnosti potravin.

Na kvalitu potravin v obchodech a způsob jejich prodeje, ale také na kvalitu pokrmů a dodržování zásad hygieny ve stravovacích zařízeních, dohlíží dále kontrolní úřady zřízené státem:

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce dozoruje výrobu a uvádění potravin do oběhu (pokud toto není provedeno orgány veterinární správy) a vstup potravin a surovin rostlinného původu ze třetích zemí do ČR.
 • Státní veterinární správa kontroluje výrobu, skladování, přepravu, dovoz a vývoz surovin a potravin živočišného původu a jejich prodej na tržnicích a v prodejnách, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec a zvěřiny.
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který provádí státní dozor nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat a v oblasti krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin aj.
 • Orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní hygienik ČR, krajské zdravotní ústavy a krajské hygienické stanice) vykonávají státní dozor ve stravovacích zařízeních a zjišťují příčiny poškození nebo ohrožení zdraví a zamezují šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin.
 • Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv dozoruje používání léčivých přípravků pro veterinární péči včetně souvisejících oblastí, v oblasti používání zakázaných látek a v oblasti pravidel pro výrobu a uvádění do oběhu medikovaných krmiv.

 Máte-li pochybnosti o jakosti, zdravotní nezávadnosti či značení potravin nebo se Vám nelíbí nekalé praktiky a špatná hygiena v prodejně či v restauraci, můžete dát některému z těchto kontrolních úřadů podnět k prošetření.

 

Jak poznám, na který kontrolní úřad se s podnětem obrátit?

Někdy může být pro laika těžké rozhodnout, která z organizací má danou záležitost na starost. V případě, že si nebudete jisti, stačí si problém ověřit na příslušném úřadě. Nemějte ale strach, i když se spletete a zašlete podnět úřadu, který jej nevyřizuje, dostane se nakonec jistě do správných rukou. Oslovený úřad váš podnět předá k vyřízení na to správné místo.  Dozorové orgány vzájemně spolupracují a předávají si podněty občanů a poznatky ze státního dozoru, pokud k jejich řešení nejsou věcně příslušné.

 

Pár příkladů pro lepší orientaci:

 • na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci se můžete obrátit, kdyžv obchodě např.:
  • prodávají potraviny s prošlým datem použitelnosti označené „spotřebujte do ...
  • potraviny zapáchají, jsou plesnivé  či viditelně nejsou čerstvé
  • prodavači sahají na nebalené zákusky rukou a stejnou rukou přijímají peníze
  • prodavač hodí zpět rohlík ze země do regálu k prodeji
  • jsou špinavé regály
  • pobíhají potkani či lezou brouci

 

 • na Státní veterinární správu se můžete obrátit, když v obchodě například:
  • v jednom neodděleném chladicím boxu je vedle sebe vystaveno syrové maso a uzeniny
  • maso a salámy svou barvou spíše připomínají pistáciovou zmrzlinu  či zapáchají

 

 • na Krajskou hygienickou stanici se můžete obrátit, když ve stravovacím zařízení, například v restauraci:
  • jsou na příborech či talířích zaschlé zbytky jídla, nádobí je mastné, sklenice jsou upatlané
  • podávané jídlo zaručeně není čerstvé, zeleninová obloha je nahnilá
  • po snědeném jídle vám bylo špatně
  • nevyhovující stravování v rámci dětské rekreace (dětské tábory) a školního stravování

 

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce (ČOI) nepatří mezi orgány, které kontrolují kvalitu potravin a pokrmů. ČOI se zabývá pouze poctivostí jejich prodeje. Takže když vám v obchodě naúčtují za zboží vyšší cenu, než jaká je uvedena v regálu či v ceníku, kontaktujte Českou obchodní inspekci.S problémy týkajícími se kvality a zdravotní nezávadnosti potravin se obracejte nakontrolní úřady výše uvedené.

 

Jakým způsobem mohu dát podnět kontrolnímu úřadu?

Na kontrolní úřady se můžeme obrátit  osobně, písemně, e-mailovou poštou nebo telefonicky, a to i anonymně. Chcete-li být informováni o výsledku šetření, musíte o to požádat.

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

http://www.szpi.gov.cz
http://www.svscr.cz/
http://www.coi.cz/internet/(xoi3xkmvlc4oyo55jvsor5up)/default.aspx
http://www.spotrebitel.cz/article/articleview/6186/1/32/
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/708?uzel=552&POSTUP_ID=56&PRVEK_ID=691
http://www.spotrebitel.cz/article/articleview/9028/1/32/
http://www.spotrebitele.info/clanek.shtml?x=719079
http://www.mzcr.cz