Kde a jak vyřídit reklamaci potravin. mouka

Závadné výrobky mohou v České republice reklamovat osoby starší 18 let nebo zákonní zástupci nezletilých osob.

Kam se obrátit s reklamací závadné potraviny?

Pomůže vám následující návod:

  • V první řadě se s žádostí o reklamaci obraťte na prodejnu, kde jste závadnou potravinu koupili. K tomu je vedle reklamované potraviny třeba předložit doklad o koupi - účtenku.
  • Reklamace se většinou řeší výměnou závadného zboží nebo vrácením peněz. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodejce.
  • Pokud vám v prodejně s reklamací nevyhoví nebo nesouhlasíte s tím, jak byla reklamace vyřízena, můžete se obrátit na státní kontrolní úřady, které dohlíží na výrobu a distribuci potravin. Ty sice nezajistí kladné vyřízení vaší reklamace, ale alespoň prošetří, zda prodejce postupuje v souladu se zákonem.

 

Kontrolní úřady zřízené státem:

  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce - kontroluje jakost, zdravotní nezávadnost a  značení potravin rostlinného původu.
  • Státní veterinární správa - kontroluje  potraviny živočišného původu – nejen maso, masné výrobky, drůbež, zvěřinu, ryby, ale také vejce, med, mléko.
  • Česká obchodní inspekce - se zaměřuje hlavně na kontrolu nepotravinářských výrobků, v oblasti potravin kontroluje pouze způsob, respektive poctivost, prodeje.
  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) - kontroluje například krmiva, osiva nebo  skladbu pěstovaných rostlin.
  • Orgány ochrany veřejného zdraví - Ministerstvo zdravotnictví, hlavní hygienik, krajské zdravotní ústavy, krajské hygienické stanice se zaměřují mimo jiné na kontrolu dodržování zásad hygieny ve stravovacích zařízeních - v restauracích, bufetech, ale také ve školních a závodních jídelnách, zajišťují hodnocení zdravotních rizik, prevenci výskytu onemocnění z potravin a pod.

 

Mohou se v obchodech prodávat prošlé potraviny?

  • Potraviny s prošlým datem „Minimální trvanlivost do…“ mohou být v obchodech ještě prodávány.  Na prošlé datum musí ale prodejce kupujícího viditelně upozornit, například cedulí. Tyto potraviny musí být umístěny odděleně od neprošlých potravin a musí být zdravotně nezávadné. Za kvalitu potravin již v těchto případech neručí výrobce, zodpovědnost za jejich zdravotní nezávadnost má prodávající. Jedná se většinou o trvanlivé potraviny, např. konzervy apod.
  • Potraviny označené datem použitelnosti, čili je na nich uvedeno: „Spotřebujte do…“, se po vypršení uvedeného data nesmí prodávat vůbec. Jedná se většinou o čerstvé potraviny, např. mléko, salámy, saláty apod.

 

Rada na závěr:

Při výběru potravin v obchodech vždy pečlivě kontrolujte, zda potraviny nejsou prošlé nebo jinak viditelně závadné. Chybí-li na obalu datum použitelnosti či minimální trvanlivosti nebo není čitelné, potravinu raději nekupujte. Vyhnete se následným zdravotním potížím.

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

http://www.spotrebitel.cz/article/articleview/6186/1/32/
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/708?uzel=552&POSTUP_ID=56&PRVEK_ID=691
http://www.spotrebitel.cz/article/articleview/9028/1/32/
http://www.spotrebitele.info/clanek.shtml?x=719079