Úkolem Informačního centra bezpečnosti potravin (ICBP) je získávat a třídit dostupné informace z oblasti bezpečnosti potravin, zajišťovat jejich tok k příslušným institucím, zajišťovat osvětu a organizovat vzdělávací akce pro spotřebitele.

ICPB bylo zřízeno v roce 2002 na základě usnesení vlády ČR č. 1320/2001 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice. ICBP je součástí odboru bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství. Uživatelé služeb ICBP dostávají ověřené a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin, tj. od farmy až po konečného spotřebitele. Vedle problematiky bezpečnosti (nezávadnosti) potravin se ICBP zaměřuje na otázky výživy obyvatel s cílem dosáhnout zlepšení zdravotního stavu populace v ČR.

 

Informační centrum bezpečnosti potravin nabízí veřejnosti:

Internetové stránky www.bezpecnostpotravin.cz

Internetové stránky www.bezpecnostpotravin.cz poskytují základní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v rámci ČR. K dispozici jsou tiskové zprávy dozorových orgánů, hlášení systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), aktuální informace o možném riziku z potravin, hygieně při manipulaci s potravinami, ale i informace z oblasti výživových doporučení. Uživatelé internetových stránek mohou zdarma využívat službu tzv. e-mail listu, tj. po zaregistrování je jim zasílán souhrn aktuálních informací v periodicitě, kterou si sami určí.

Rychlé informace o závadných potravinách na českém trhu: prostřednictvím internetových stránek www.bezpecnostpotravin.cz se uživatelé mohou zaregistrovat k elektronickému zasílání zpráv o závadných potravinách, které v tržní síti zachytily dozorové orgány. Další informace (i k hromadným registracím) na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle 607 886 278.

Bezpečnost potravin A-Z: slovník "Bezpečnost potravin A-Z" objasňuje základní termíny z  problematiky bezpečnosti potravin, potravinářství, výživy a z dalších souvisejících oborů. Slovník je volně dostupný z internetových stránek www.bezpecnostpotravin.cz. Vstup do slovníku zde.

 

Internetové stránky www.foodsafety.cz

Internetové stránky www.foodsafety.cz jsou určeny zahraničním uživatelům. Poskytují jim informace o tom, jak funguje v České republice systém zabezpečení nezávadných potravin. Uživatelé ze zahraničí mají k dispozici vybrané překlady tiskových zpráv dozorových orgánů a kontakty na organizace, které jsou součástí systému bezpečnosti potravin v ČR. Dostávají rovněž informace z koordinačního místa (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA.

 

Internetové stránky www.viscojis.cz

Internetové stránky www.viscojis.cz jsou primárně určeny spotřebitelům. Na jejich tvorbě se podílejí odborníci z rezortu ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, a to ve spolupráci s odborníky z České zemědělské univerzity. Uvedené stránky poskytují seriózní a ověřené informace o potravinách, možných rizicích z konzumace potravin, výživových a hygienických doporučeních a řadu zajímavostí z domova i ze zahraničí.

 

Vzdělávací aktivity a přednášková činnost ICBP

Výukové programy pro děti předškolního věku a 1. stupně ZŠ: Výukové programy volně vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) „5 klíčů k bezpečnému stravování“. Od roku 2011 programy volně čerpají i z realizovaného typového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“. Na realizaci zábavných programů pro děti se podílí hudební skupina Vanda a Standa. Programy jsou nabízeny zdarma pouze předškolním zařízením a 1. stupni ZŠ.

Přednášky pro žáky 2. stupně ZŠ: Cílem přednáškové činnosti je představit nový produkt ICBP pro děti a pedagogy 2. stupně ZŠ. Téma bezplatných přednášek je sestaveno podle osnovy nového realizovaného výukového programu pro pedagogy 2. stupně („Výživa ve výchově ke zdraví“). V programu přednášky vedené jedním nebo dvěma odbornými lektory jsou probírána témata týkající se problematiky zdravé výživy, základních hygienických a stravovacích návyků, alimentárních onemocnění (ptačí chřipka, žloutenka, BSE, úplavice, salmonelóza, botulizmus, parazité v potravinách).

Přednášky pro dospělé spotřebitele: ICBP dále realizuje v omezeném množství i přednášky pro dospělé spotřebitele a studenty středních škol. Cílem přednášek je poskytnout informace o fungování systému bezpečnosti potravin v ČR. Přednášky pro spotřebitele jsou plně hrazeny z prostředků MZe.

 

Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“: Výukový program byl vypracován ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK a je určen pro pedagogy a žáky 2. stupně ZŠ. Cílem programu je nabídnou rezortu MŠMT kvalitní produkt pro výuku žáků 2. stupně ZŠ, který vychází pouze z ověřených informačních zdrojů. Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat požadované téma. Výukový program jek dispozici na webové stránce www.viscojis.cz.

Další vzdělávací akce pro spotřebitele: ICBP realizuje pro spotřebitelskou veřejnost kromě přednášek a výukových programů i další akce s tématikou bezpečnosti potravin, na kterých spotřebitelé získávají podrobné informace o dané problematice. Součástí tzv. Dnů bezpečnosti potravin jsou nejenom přednášky, ale i realizace výše uvedených programů pro děti, popřípadě i rozdávání materiálů z produkce ICBP. Aktivity ICBP se realizují pouze na akcích nekomerčního charakteru, např. pro školská zařízení, zdravá města, Státní zdravotní ústav - regionální pracoviště podpory zdraví apod.

Fotografie ze  Dne bezpečnosti potravin v ZOO (Praha, 2007)
Další informace ke vzdělávacím  aktivitám ICBP získáte u Olafa Deutsche (tel.: 607 886 278,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

Tiskový materiál ICBP

ICBP poskytuje veřejnosti řadu vzdělávacích materiálů – publikací, letáků a příruček. Publikace jsou k dispozici v elektronické verzi na internetových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz. Označené materiály lze získat v omezeném množství i v tištěné formě, a to přímo na adrese MZe, Těšnov 17, Praha 1 nebo poštou na vyžádání (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Všechny publikace jsou k dispozici zdarma, včetně úhrady poštovného. Publikace se zasílají pouze mimopražským zájemcům.