Hlavní zásady správného skladování potravin.

Při skladování potravin se vždy musíme řídit několika základními zásadami:mleko

 • potraviny skladovat tak, jak uvádí výrobce na obale potraviny (v suchu, chladu apod.); je třeba používat vhodné obaly - nenechávat například čerstvé pečivo dlouhodobě v mikroténovém sáčku. Vhodné je vakuové uchovávání potravin, které zabrání u aromatických potravin načichnutí a udrží déle čerstvé ovoce, zeleninu nebo maso;
 • neukládat k sobě vzájemně neslučitelné potraviny (kvůli možnému riziku mikrobiální kontaminace nebo vzájemnému přejímání pachů). Pro zabránění mikrobiální kontaminace je třeba vždy odděleně (např. v samostatné zásuvce v mrazničce nebo přihrádce v lednici, aby nedošlo ke kontaktu s jinými potravinami) skladovat syrové maso, ryby a drůbež. Pozor musíme dávat také při skladování vajec (ukládat je v chladu, odděleně od ostatních potravin, např. ve vyčleněném plastovém boxu ve  dveřích lednice). Při manipulaci s vejci musíme mít na paměti, že škodlivé bakterie  mohou být i na proložkách (kartónových platech, krabičkách), v nichž jsme vajíčka donesli z obchodu. Zvlášť je třeba ukládat rovněž neočištěné brambory a zeleninu (v hlíně mohou být samozřejmě také přítomny choroboplodné zárodky). Aby se potraviny vzájemně neovlivňovaly svým pachem, je nezbytné v dobře uzavřených nádobách uchovávat jak aromatické, výrazně vonící potraviny (koření, některé sýry, oloupaný česnek), tak  potraviny, které cizí pachy snadno přejímají;
 • chladničku není žádoucí přeplňovat;
 • při skladování masa, zeleniny nebo ovoce v mrazničce je třeba plastové sáčky, do nichž tyto potraviny vkládáme, označit datem uskladnění a potraviny postupně spotřebovávat (mražené maso není poklad, aby se v mrazničce schraňovalo po léta !). Rovněž v mrazničce je žádoucí jednotlivé druhy potravin ukládat v oddělených zásuvkách (přičemž mražené maso, ryby a drůbež by měly být vždy v zásuvce spodní);
 • rozmrazování mražených potravin má probíhat nejlépe v chladničce. Při teplotě kolem 5ºC sice probíhá rozmrazování pozvolna, nemůže však přitom dojít k nežádoucímu pomnožení mikrobů (které hrozí např. při rozmrazování masa či drůbeže v teplé vodě nebo na kuchyňské lince při pokojové teplotě). Pokud dojde k nechtěnému rozmrznutí zamražených potravin (výpadek proudu, porucha mrazničky), musí se tyto potraviny ihned tepelně opracovat a spotřebovat, při pozdním objevení závady zlikvidovat. V žádném případě nelze jednou rozmrzlé potraviny znovu zmrazit;
 • není vhodné nakupovat velké množství potravin do zásoby, abychom je dokázali včas zkonzumovat a zbytečně se nezkazily. Před použitím vždy kontrolujeme, zda potravina není prošlá (tzn. po vyznačené době použitelnosti nebo minimální trvanlivosti). V této souvislosti si musíme říci ještě jednu důležitou věc – jakost a zdravotní nezávadnost je v této době garantována, pokud je potravina správně uskladněna a pokud není při přepravě před uskladněním dlouho v nevhodných podmínkách . Nemůžeme se proto divit, že jogurt se zkazí, i když není prošlý, pokud ho místo do ledničky dáme za okno nebo ho máme dlouho v nákupní tašce nebo autě;
 • veškeré zkažené a plesnivé potraviny je třeba hned vyhodit. Z plesnivého chleba nebo pečiva se snadno plíseň přenese na jiné, společně uskladněné potraviny;
 • prostory pro skladování potravin musíme udržovat v čistotě. Pravidelný úklid, malování a čištění regálů je třeba ve sklepě, kde ukládáme potraviny, a samozřejmě také ve spíži. Chladničky a mrazáky je třeba čas od času odmrazit, vymýt teplou vodou se saponátem (případně s vhodným dezinfekčním prostředkem), následně umýt čistou vodou a pečlivě vysušit jednorázovými utěrkami. V případě moderních přístrojů s tzv. antibakteriální úpravou vnitřních povrchů se při jejich čištění postupuje dle návodu výrobce;
 • v prostorách, kde se skladují potraviny, pokud možno nemá docházet ke kolísání teploty, aby na potravinách nekondenzovala voda (vytvořily by se vhodné podmínky k pomnožení mikrobů);
 • společně s potravinami neskladujeme žádné jiné předměty ani látky. Do lahví a obalů od potravin zásadně neukládáme žádné chemikálie, aby nedošlo k záměně a v důsledku toho k otravě či poleptání zažívacího traktu;
 • v neposlední řadě musíme zabránit tomu, aby do míst, kde se skladují potraviny (sklep, spíž) vnikali hlodavci nebo hmyz.

 

Použitá literatura:

Mužík, V. (ed.): Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. Brno: Paido, 2007, 150 s.
Ostrý, V.: Správné uchovávání potravin a pokrmů v chladničce. Prevence vzniku onemocnění z potravin. Praha: Státní zdravotní ústav, 2004