Klady a zápory biopotravin.

 

Jaké jsou výhody biopotravin v porovnání s běžnými potravinami?
 • při jejich výrobě je méně zatěžováno životní prostředí
 • neobsahují chemické konzervační látky, barviva, ochucovadla, zbytky prostředků na ochranu proti škůdcům a jiné uměle vyrobené látky
 • při výrobě biopotravin se dbá o zachování co možná nejvyššího obsahu vitaminů, minerálních látek, vlákniny, tuků, sacharidů a bílkovin – například biopečivo se vyrábí z celozrnné mouky a biooleje jsou získávány lisováním za studena, čímž je zachován vyšší podíl zdraví prospěšných látek
 • mají lepší chuť, protože obsahují vyšší podíl sušiny, tedy té části potraviny, která z potraviny zbude po odstranění vody - látky, které dávají potravinám chuť a vůni jsou totiž obsaženy právě jen v sušině
 • díky vyššímu obsahu sušiny mají i vyšší podíl vitaminů, minerálních látek a vlákniny

 

Jaké jsou nevýhody biopotravin?

 • Bývají dražší než běžné potraviny, nejsou k dostání ve všech obchodech s potravinami.
 • Biopotraviny, zejména bioovoce a biozelenina, mohou být na pohled méně atraktivní.
 • Některé biopotraviny nejsou příliš vhodné pro osoby, které musí ve výživě snižovat příjem energie – v biopotravinách se totiž záměrně nesnižuje obsah tuku ani cukru, na obalu biopotravin proto nenaleznete označení „light“ - například biomléko je vždy plnotučné. Dalším příkladem je biouherák (jedna z potravin, která získala označení biopotravina roku), který obsahuje téměř 50% tuku, a to živočišného).
 • Mohou se rychleji kazit díky tomu, že neobsahují umělé konzervační látky.

 

Proč jsou biopotraviny dražší než „běžné potraviny“?

Vzhledem k uplatňování zásad ekologického zemědělství se za výrobou biopotravin skrývá daleko víc lidské práce než za výrobou „běžných potravin“. Při výrobě „běžných potravin“ se totiž používají způsoby hospodaření, které sice zemědělcům usnadňují práci a zvyšují výnosy, ale nejsou příliš šetrné k životnímu prostředí. Biopotravin se celkově vyrobí podstatně méně než „běžných potravin“. Ekofarmy nemohou například množstvím vyprodukovaných surovin živočišného původu konkurovat velkokapacitním chovům, kde jsou v poměrně malém uzavřeném prostoru chovány tisíce kusů drůbeže a jiných hospodářských zvířat bez možnosti výběhu.  Podstatný je i fakt, že zemědělci na ekofarmách nesmí používat chemické látky na ochranu proti škůdcům, plevelům, plísním a hnilobě, a proto mají větší ztráty. O možné kratší trvanlivosti biopotravin již byla řeč v souvislosti s tím, že nesmějí obsahovat umělé konzervační látky.

 

Kde lze biopotraviny koupit?

 • ve specializovaných prodejnách biopotravin a v prodejnách zdravé výživy
 • v některých obchodních řetězcích a samoobsluhách
 • přes internet
 • přímo na ekofarmách, tzv. ze dvora
 • na biojarmarcích a biodožínkách
 • na veletrzích a výstavách určených pro prodej biopotravin

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

Zákon č.242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Biopotraviny - spotřebitelské otázky a odpovědi. PRO BIO LIGA 2004.
Biopotraviny info. Portál o produktech zrozených bez chemie.
Perlín, C.
Aditiva ve výrobě biopotravin. Agronavigátor.cz, UZPI.
Sdružení obrany spotřebitelů
Kontrola ekologického zemědělství