O osteoporóze, jak se před ní můžeme chránit a jaká je její léčba.

 osteoporoza

Co je osteoporóza?

Osteoporóza je poměrně časté onemocnění charakteristické pro starší osoby. Dochází při něm k uvolňování vápníku z kostí a řídnutí kostní hmoty. Kosti jsou při osteoporóze křehké a velice snadno se lámou. U žen se nemoc objevuje už kolem 50. roku věku, u mužů většinou později.

Jak se osteoporóza projevuje?

Osteoporóza nastupuje plíživě, v prvních letech se nemusí nijak projevovat nebo jsou projevy neurčité, jako například bolesti zad. Dále dochází ke snižování postavy a ke vzniku kulatých zad. Nemoc je často rozpoznaná pozdě, například když dojde ke zlomenině. Charakteristické je, že ke zlomeninám dochází při minimální zátěži, třeba při prudším dosednutí na židli. Typickou zlomeninou při osteoporóze je zlomenina krčku stehenní kosti, která může být zejména u starších osob příčinou vážných komplikací nebo dokonce úmrtí, neboť následuje dlouhodobé upoutání nemocného na lůžko a nepohyblivý pacient je pak náchylnější ke vzniku různých infekcí - k zápalu plic či proleženinám.

 

Jak osteoporóza vzniká?

Vznik osteoporózy úzce souvisí s příjmem vápníku a množstvím kostní hmoty nabyté v mládí. Maximum kostní hmoty se vytvoří do věku asi 35 let a je dáno dědičně. Ženy mají asi o 1/3 méně kostní hmoty než muži. Lidé s větší hmotností mají více kostní hmoty než lidé drobní a štíhlí, neboť kostru více zatěžují. Také při sportu a přiměřené fyzické zátěži kostra bytní, naopak při sedavém způsobu života kostní hmota ubývá. Po 35. roce života se začíná množství kostní hmoty snižovat, u žen se tento stav prohlubuje v období menopauzy, neboť vznik osteoporózy úzce souvisí s úbytkem tvorby hormonu estrogenu.

 

Jaké jsou rizikové faktory pro vznik osteoporózy?

 • ženské pohlaví
 • bílá rasa
 • osteoporóza u rodičů či sourozenců (množství kostní hmoty je geneticky dané)
 • nízká štíhlá postava s BMI menším než 19 kg/m2
 • dlouhodobě nízký přívod vápníku ve stravě
 • nedostatek vitaminu D
 • nedostatečná fyzická aktivita a sedavý způsob života
 • užívání některých léků, např. hormonů kůry nadledvin (kortikosteroidů)
 • některá onemocnění, např. některé nemoci štítné žlázy, nemoci střev
 • kouření a alkoholismus zdvojnásobují riziko vzniku osteoporózy

 

Jak se můžeme před vznikem osteoporózy chránit?

Tím, že v dětství, během dospívání a časné dospělosti nabudeme co nejvíce kostní hmoty a během dalšího života se budeme snažit toto množství v co největší míře zachovat. Toho lze dosáhnout:

 • dostatečným přívodem vápníku v potravě po celý život (doporučené denní dávky se v různých státech liší, např. evropské doporučují pro dospělé osoby 700 mg vápníku na den, pro kojící ženy 1200 mg)
 • dostatečným přívodem vitaminu D 
 • vhodnou fyzickou aktivitou – přiměřené cvičení zpomalí úbytek kostní hmoty
 • léčbou nemocí, které by mohly vést k úbytku kostní hmoty
 • omezením nevhodných návyků, jako jsou kouření a pití alkoholu
 • hormonální léčbou u žen v menopauze

 

Lze již vzniklou osteoporózu léčit?

Ano, součástí léčby je dostatečný přívod vápníku, vitaminu D a fluoridů, přiměřený pohyb a speciální léky, např. u žen v menopauze jsou podávány ženské pohlavní hormony. Léčba je ale dlouhodobá, trvá minimálně 3 – 5 let.


Použitá literatura:

Provazník, K. a kol., Manuál prevence v lékařské praxi, I., Prevence poruch a nemocí, SZÚ Praha, 1998,  s. 45 - 51

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.