Výživa mlékem je savci využívána již 400 milionů let. Je specifická pro každý druh a každé mládě je na mléku své matky závislé. Člověk samotný a jeho předchůdci výživu mlékem využívají již 4 miliony let. Člověk je však také jediným druhem savce, který začal živit své potomky jinak než svým vlastním mlékem. Protože mateřské mléko je ta nejvhodnější a nejpřirozenější výživa novorozence a kojence a nedá se ničím stoprocentně nahradit, vznikla různá hnutí a společenské organizace na podporu přirozené výživy našich dětí mateřským mlékem.

Nejvyššími autoritami a podporovateli této činnosti jsou UNICEF (Dětský fond Organizace spojených národů) a WHO (Světová zdravotnická organizace), obě tyto mezinárodní organizace doporučují výlučné kojení po dobu prvních 6 měsíců života dítěte. Dále doporučují pokračovat s kojením i poté, co dítě začne jíst příkrmy (běžnou stravu upravenou do podoby vhodné pro malé děti – kaše, polévky apod.), nejlépe až do dvou let věku dítěte. 

Z čeho je složeno mateřské mléko?
Skladba mateřského mléka se dynamicky přizpůsobuje měnícím se potřebám rostoucího dítěte, respektuje zrání jeho jednotlivých životních funkcí, zejména pak trávicího ústrojí a centrální nervové soustavy. Složení mateřského mléka se mění nejen v průběhu jednoho kojení, ale i v průběhu celého období, po které je dítě kojeno, přizpůsobuje se tak měnícím se potřebám rostoucího dítěte.

Krátkodobé změny ve složení mateřského mléka se pak týkají hlavně aktuálního množství některých živin (např. více či méně tuků) a zejména protilátek, které jsou v mateřském mléce obsaženy. To znamená, že potřebuje-li ještě nezralý organizmus malého dítěte pro boj s nemocí protilátky, dostane je od matky právě prostřednictvím mateřského mléka.

Mateřské mléko obsahuje všechny základní živiny potřebné k životu – bílkoviny, tuky, sacharidy, vitaminy a minerální látky, enzymy a k tomu navíc obsahuje i látky s obranným účinkem, a dokonce i živé buňky, leukocyty (bílé krvinky), schopné fagocytózy (způsob odstraňování mikroorganizmů v těle).

Mateřské mléko má vždy správnou teplotu, nevyžaduje ředění a sterilizaci a je vždy dostupné.

Výhody pro dítě
• Mateřské mléko je ideální výživa pro dítě. Složení mateřského mléka se mění v průběhu jednoho kojení i během celého období, kdy je dítě kojeno. To znamená, že se přizpůsobuje okamžitým výživovým potřebám dítěte.
• Mateřské mléko chrání dítě před infekcemi. V mateřském mléce je obsažena celá řada látek, které ničí bakterie nebo zpomalují jejich růst. Kromě toho jsou v mateřském mléce přítomny protilátky, které chrání kojence před některými nemocemi. Je známo, že kojené děti mají méně průjmů, zánětů středního ucha, onemocnění dýchacích cest aj. Některé látky, např. zinek, pomáhají také při vývoji obranného systému dítěte.
• Kojené děti bývají méně často obézní, mají proto i nižší riziko rozvoje diabetes mellitus II typu a dalších onemocnění, která s obezitou souvisejí.
• Kojení působí kladně na psychický a citový vývoj dítěte. To je velmi důležité pro další duševní i sociální vývoj dítěte.

Výhody pro matku – aneb proč kojit kvůli sobě
• Výlučné kojení, jestliže trvá nejméně 6 měsíců, přispívá k prevenci rakoviny prsu a vaječníků a osteoporózy.
• U kojící matky dochází k lepšímu návratu dělohy do původního stavu, tím dochází k menším ztrátám krve po porodu, což je ochrana před vznikem anémie.
• Kojení může přispět k rychlejšímu návratu k původní tělesné hmotnosti, kterou měla žena před otěhotněním.
• Kojení je také přirozenou antikoncepční metodou, pokud matka plně a často kojí.
• Kojení podporuje citovou vazbu mezi matkou a dítětem.
• Kojení je levnější než umělá výživa.

Pokud se chcete o kojení dozvědět víc, navštivte: www.kojeni.cz

 

Autor: eg

 

Použitá literatura:
KOLEKTIV AUTOREK: Kojení dar pro život, 1.vyd. Praha, Grada Publishing, 1998
KOLEKTIV AUTORŮ: Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR, 1.vyd. Praha, Ministerstvo zdravotnictví, 2005