Kolostrum neboli mlezivo je tekutina, kterou produkuje mléčná žláza savců krátce před porodem a jeho produkce pokračuje ještě několik dní, přibližně tři až pět, po porodu. Vzhledově se jedná o hustou nažloutlou tekutinu. Kolostrum se dále mění ve zralé mléko, od kterého se liší svým vzhledem a složením.

Ať se jedná o kolostrum lidské, bovinní - kravské, kozí či jiné savčí, jeho složení je významné především z toho důvodu, že imunitní systém novorozence ještě není dostatečně zralý na to, aby se dokázal bránit celé řadě patogenů, se kterými přijde ihned po narození do styku.

Ve srovnání se zralým mlékem je kolostrum bohatší na bílkoviny, mezi které patří i speciální bílkoviny (např. imunoglobuliny, laktoferin, lysozym, laktoperoxidáza, interferon) vytvářející v těle novorozence pasivní imunizaci. To znamená, že kolostrum významně pomáhá v podpoře nezralého imunitního systému a vytváří tak ochranu organizmu před cizorodými látkami. Kolostrum poskytuje také protilátky proti řadě mikroorganizmů, které mohou vyvolat např. průjmová a respirační onemocnění. Kromě velkého množství bílkovin jsou v kolostru obsaženy vitaminy (hladina v tuku rozpustných vitaminů je dokonce značně vyšší než ve zralém mléce, vyšší je také obsah vitaminu B1 a B2), minerální látky, stopové prvky a růstové faktory (např. inzulin, inzulinu podobný růstový faktor IGF-1 a IGF-2) důležité pro vývoj novorozence.

Naopak, na rozdíl od zralého mateřského mléka obsahuje kolostrum méně tuků a také méně mléčného cukru laktózy. Menší množství laktózy vyhovuje potřebám novorozence, protože jeho trávicí trakt není plně vyvinutý a produkce laktázy (enzymu štěpícího laktózu na glukózu a galaktózu) ve střevě je ještě nízká.

Kolostrum jako doplněk stravy
Pro svou imunostimulační a antimikrobiální aktivitu má kolostrum obrovský zdravotní význam ve výživě novorozenců. Nachází však také uplatnění ve farmaceutickém průmyslu.Na výrobu doplňků stravy sečasto používá kolostrum kravské, které se nejvíce podobá lidskému, nebo kozí. Hlavní indikační oblastí užívání kolostra je posílení imunitního systému dětí i dospělých a s tím spojené snížení nemocnosti. Pro farmaceutické účely se kolostrum odebírá od samic bezprostředně otelení (porodu mláděte), musí být pasterizováno nebo sterilizováno, usušeno a teprve po zajištění zdravotní nezávadnosti je dále zpracováno nejčastěji do formy tablet, kapslí, prášku.

Při užívání kolostra, stejně jako jiného doplňku stravy, je nutné řídit se předepsaným dávkováním a podmínkami užívání. Užívání bovinního kolostra není vhodné pro osoby trpící alergií na kravské mléko a vzhledem k malému obsahu laktózy může u citlivých jedinců trpících laktózovou intolerancí vyvolat lehké zažívací potíže.

Doplňky stravy na základě kolostra mají obsah různých složek, který není dobře definován a není dostatečně charakterizován ve vztahu k požadovaných účinkům. Navíc se mění v rámci produktů dostupných na trhu.Proto i zdravotní tvrzení o kolostru týkající se takových účinků jako: „imunitní zdraví / zdroj imunoglobulinů“, „podporuje imunitní funkce v průběhu období intenzivní fyzické cvičení“, „podporuje zlepšení výkonu cvičení v kombinaci s pravidelným tréninkem“, „ podporuje růst svalové hmoty v kombinaci s cvičením“, „podporuje zotavení po intenzivním cvičení “, „ bovinní kolostrum může pomoci při léčbě kolitidy - chronického onemocnění střevní sliznice/ brání průjmům“, „ hovězí kolostrum je účinné při gastrointestinálních poruchách “ nebyly schváleny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Použitá literatura:
A. S. FRAGAKIS. The Health Proffesionalʹs Guide to Popular Dietary Supplements. Chicago: American Dietetic Association, 2003.
L. OPLETAL. Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Praha: Karolinum, 2011. 378 s.
EFSA Journal 2011;9(4):2048

Autor: JS