Spousta lidí si pod názvem „spalovač tuku" představí nějakou zázračnou pilulku, kterou když spolknou, rázem budou o pár kil lehčí – a bez námahy. V trochu reálnější podobě můžeme za spalovače tuků označit doplňky stravy, které podporují rozklad tuků nebo zvyšují energetický výdej, omezují vstřebávání tuků, napomáhají snižování hmotnosti nebo zvyšují oxidaci  (odbourávání) tuků v průběhu cvičení. Podobně jako u potravin, i u doplňků stravy se vyplatí číst složení výrobku. Ve složení přípravků, které jsou řazeny ke spalovačům tuku, často najdeme několik složek, jejichž účinky se dle tvrzení na obalu mají vzájemně podporovat. Mezi nejčastější „urychlovače tukového metabolismu“ patří kofein, zelený čaj, karnitin, chrom a konjugovaná kyselina linolová (CLA). Opravdu mají tyto přípravky slibované účinky, nebo nás jen někdo tahá za nos?

Kofein
Kofein, neboli 1,3,7-trimetylxantin, patří mezi skupinu alkaloidů. Konzumujeme ho v potravinách a nápojích, které obsahují přidaný kofein syntetického původu nebo extrakty z plodů kávovníku, kakaových bobulí, čajových listů, listů cesmíny či dalších přírodních zdrojů kofeinu. Mechanizmus účinku kofeinu je široký a zahrnuje blokování specifických enzymů a receptorů, což v důsledku vede ke zvýšení činnosti nervového systému a mimo jiné i k bdělosti. Z pohledu spalovačů tuků je zajímavý nepřímý účinek na enzymy uvnitř buněk, které mají na starosti regulaci přeměny sacharidů a tuků. Díky tomuto účinku dochází k uvolnění mastných kyselin z tukové i svalové tkáně. Avšak doposud není dostatek vědeckých studií, které by prokázaly vliv kofeinu na zvýšení oxidace tuků nebo zvýšení energetického výdeje a tudíž by vedly k snížení tělesné hmotnosti.

Zelený čaj
Mluvíme-li o čaji, máme na mysli nápoj připravený louhováním listů čajovníku čínského (Camellia Sinensis (L.) Kuntze). Podle způsobu zpracování čajových listů, vzniká několik druhů čaje pro přípravu nápojů, které se liší nejen senzoricky, ale také svým složením.

Zelený čaj se od černého liší technologickým zpracováním. Při výrobě zeleného čaje listy nepodléhají fermentaci (tento termín se používá, i když o fermentaci, tedy kvašení nejde). Obsažené třísloviny (polyfenoly) a chlorofyl (zelené barvivo) se nemění a čaj si uchová zelenou barvu. Většina polyfenolů v zeleném čaji jsou katechiny. Epigallo-katechin-3-gallát (EGCG) je nejhojnější katechin v zeleném čaji a především jemu se připisují předpokládané účinky z pohledu snižování tělesného tuku.

V poslední době se účinkům zeleného čaje věnovalo mnoho studií především japonského původu. Některé zkoumaly účinky samotného extraktu zeleného čaje, jiné pouze účinky EGCG a další kombinaci extraktů zeleného čaje a různých dávek kofeinu. Řada studii popisuje účinek kombinace EGCG a kofeinu na úrovni nervového systému zvýšeným působením adrenalinu, kdy dochází k aktivaci látkové přeměny za současné spotřeby energie a produkce tepla (termogenní efekt). Z výsledků většiny studií však nelze vyvodit jednoznačné závěry a potvrdit tak očekávání účinků k udržení a dosažení normální tělesné hmotnosti. Ani práce očekávající vyšší základní energetickou spotřebu organismu a podporu odbourávání tuků vlivem konzumace katechinů neprokázaly příčinný vztah, který by vedl ke snížení tělesné hmotnosti.

Závěrem
Na základě dat, která jsou dosud k dispozici, lze usoudit, že kofein a extrakty zeleného čaje mohou podpořit rychlost látkové přeměny tuků, avšak tyto účinky jsou obecně mírné a uplatňují se spíše u konzumentů malých dávek kofeinu. Konzumace čaje má i jiné pozitivní účinky na lidské zdraví, a proto je možné obojí doporučit. K doplňkům stravy s extrakty z čajovníku či s obsahem kofeinu s cílem redukce hmotnosti je třeba být v současné době spíše skeptický.

Autor: hd

Použité zdroje:
JEUKENDRUP, A.E. - RANDELL, R. Fat burners: nutrition supplements that increase fat metabolism. Obesity reviews, 2011,12, s.841-851
EFSA Journal 2011;9(4):2054
FSA Journal 2010;8(10):1791
KADLEC P. et al. Přehled potravinářských výrob. Ostrava: Key publishing, 2012
NAGY, M., GRANČAI, D., MUČAJI, P. Farmakognózia. 1. vyd. Bratislava: Osveta, 2011.  ISBN 978-80-8063-368-4.
HURSEL, R., WESTERTERP-PLANTENGA, MS. Thermogenic ingredients and body weight regulation. Int J Obes (Lond). 2010 Apr;34(4):659-69.