postava jablkoZ hlediska významu posouzení zdravotních rizik, která z nadměrné hmotnosti vyplývají, není důležité jen stanovit míru nadměrné hmotnosti, ale i rozlišit, kde se nadbytečný tuk v těle nejvíce hromadí. Nestačí tedy pouze stanovit stupeň nadměrné tělesné hmotnosti – tedy, zda se jedná o nadváhu či obezitu, ale i určit rozložení tuku v těle a tím typ obezity.

Podle rozložení tuku rozeznáváme dva typy obezity:
1)  ženský (gynoidní) typ obezity (nebo také obezitu tvaru hrušky), kdy se tuk přednostně ukládá v oblasti hýždí a stehen.
2) mužský (centrální, androidní) typ obezity (nebo také obezitu tvaru jablka), kde je tuk nahromaděn zejména v oblasti břicha. Pozor!!!!Z hlediska zdravotních komplikací je závažnější mužský typ obezity, protože tuk v břiše je více metabolicky aktivní.

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit rozložení tuku v těle, je změření obvodu pasu pomocí krejčovské míry. Obvod pasu je sice jednoduchým ukazatelem, ale s množstvím břišního tuku velmi dobře koreluje. Pas měříme v polovině mezi spodním okrajem dolního žebra a horním okrajem pánevní kosti.

Zvýšené riziko pro zdraví                      Vysoké riziko pro zdraví
Ženy
    Obvod pasu vyšší než 80 cm        Obvod pasu vyšší než 88 cm
Muži    Obvod pasu vyšší než 94 cm         Obvod pasu vyšší než 102 cm

Dalším ukazatelem, který je možné použít je poměr pas/boky. Na rizikový, centrální typ ukládání tuku v těle poukazuje poměr:

Zvýšené riziko pro zdraví
Ženy 
    Vyšší než 0,85
Muži     Vyšší než 1,00

 

Autor: eg

Heiner, Vojtěch a kolektiv: Základy klinické obezitologie, 1. vydání, Praha Grada, 2004
Kleinwächterová, H., Brázdová, Z.: Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování, 2. vydání, Brno, IPVZ, 2001
Nevoral, Jiří a kolektiv, Výživa v dětském věku, 1. vydání, Praha, nakladatelství H&H, 2003
Pařízková, Jana, Lisá, Lidka et al.: Obezita v dětství a dospívání terapie a prevence, 1. první vydání, Praha, Galén Karolinum, 2007
Provazník, K. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi, díl I. - Výživa, 1. souborné vydání, Praha, Univerzita Karlova, 2004