V těhotenství není je důležitý dostatek kvalitní a pestré stravy, ale je třeba také věnovat pozornost tomu, aby tato strava byla bezpečná. Dodržování pravidel bezpečného zacházení s potravinami a osobní hygieny bývá poslední dobou ve vztahu k těhotenství zdůrazňováno zejména v souvislosti s onemocněním zvaným listerióza.

Listerióza je závažné infekční onemocnění, které je způsobováno bakterií Listeria Monocytogenes. Toto onemocnění se vyskytuje zejména u starších osob, těhotných žen, novorozenců a osob s oslabeným imunitním systémem.

Jak se onemocnění projevuje?
Onemocnění se nejprve projevuje takzvanými chřipkovými příznaky, to je horečkou a bolestmi svalů. Mohou se objevit i žaludeční potíže, jako je pocit na zvracení (nauzea) či průjem. Při dalším postupu infekce se mohou vyskytnout potíže postihující nervový systém, jako jsou bolesti hlavy, ztuhlost krku, zmatenost, ztráta rovnováhy či se mohou objevit křeče.

U nakažené těhotné ženy se onemocnění může projevit pouze mírnými chřipkovými příznaky, avšak během těhotenství tato infekce může také způsobit potrat či narození mrtvého dítěte, předčasný porod nebo se může narodit nakažený novorozenec. U zdravého člověka je šance nakažení poměrně malá, avšak těhotná žena má podle odborníků až dvacetkrát vyšší pravděpodobnost, že se nakazí listeriózou než zdravý dospělý člověk.

Jak se nakazíme?
Listeria monocytogenes se zcela běžně nachází v půdě, mořských usazeninách a vodě. Může jí být zcela běžně kontaminována např. zelenina. Také zvířata mohou být nosiči tohoto onemocnění, i přesto, že nemusí trpět žádnými z příznaků tohoto onemocnění, o jejich nákaze tedy nemusíme vůbec vědět. Kontaminovány tak mohou být například i maso či mléko.
Bakterie byla nalezena v řadě potravin. Může se vyskytnout v některých mléčných produktech, nepasterovaném mléce, měkkých nezrajících sýrech či lahůdkářských výrobcích, uzených mořských plodech a rybách.
Bakterie je spolehlivě zničena pasterací a vařením. Nevadí jí však běžné chladírenské teploty.

Jak se vyhnout nákaze?

• Nekonzumujte syrové maso. Řádně je před konzumací tepelně upravte, například vařením.
• Zeleninu před jídlem řádně omyjte.
• Syrové maso uchovávejte mimo dosah zeleniny, již tepelně upravených pokrmů a pokrmů a potravin, které jsou určeny k přímé spotřebě.
• Vyhněte se konzumaci syrového mléka a produktů z něj vyrobených.
• Pokud zacházíte se syrovými potravinami, umývejte si řádně ruce, krájecí plochy a nože, které používáte. Zabraňte tomu, aby se šťáva ze syrového masa nedostala na ostatní potraviny, řádně omyjte kuchyňské povrchy a náčiní, které jste zašpinili.
• Rychle se kazící potraviny konzumujte, co nejdříve.
• Doporučení pro osoby s vyšším rizikem nákazy, tedy i pro těhotné:
• Nekonzumujte uzenářské výrobky, jako jsou párky apod., bez řádného uvaření.
• Nekonzumujte sýry, jako jsou Feta, Brie, Cammembert apod., pokud není na obale uvedeno, že jsou vyrobeny z pasterovaného mléka.
• Nekonzumujte chlazené uzené mořské produkty bez řádné tepelné úpravy.

Nákaza je léčena antibiotiky. Pokud jsou antibiotika podána včas, lze úspěšně zabránit nákaze plodu či novorozence.

I přes včas nasazenou léčbu se však může stát, že tato infekce skončí úmrtím. Toto je však nejpravděpodobnější u osob starých, obzvláště u těch, které mají další zdravotní potíže.

 

Autor: eg

 

Použitá literatura:
Nevoral, Jiří a kolektiv, Výživa v dětském věku, 1. vydání, Praha, nakladatelství H&H, 2003 Nevoral, Jiří a kolektiv, Výživa v dětském věku, 1. vydání, Praha, nakladatelství H&H, 2003
www.aap.org – Americká akademie pediatrů
www.cdc.gov – Centres for Disease Control a Prevention, USA
www.eatwell.gov.uk – Food Standard Agency, UK