Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí, v důsledku čehož dochází k častějším zlomeninám. I u vzniku osteoporózy je možné – podobně jako u většiny dalších onemocnění - nalézt větší či menší podíl tzv. zevních vlivů a stejně tak i dědičných faktorů. Pokud chceme tomuto onemocnění předcházet, musíme a také můžeme co nejvíce ovlivnit především tzv. „zevní vlivy“.

Nejlepší možnou variantou je zahájit prevenci již v dětství, tak aby se mohl vytvořit co možná největší "zásobník" minerálních látek potřebných pro výstavbu kostní tkáně. Pro potřeby růstu kostry (skeletu) se musí v organizmu akumulovat od narození do dospělosti 1 – 1,2 kg vápníku! Pro přesnější p??edstavu uveďme, že 30 % kostní hmoty se vytvoří od narození do tří let věku, od tří let do puberty je to dalších asi 20 %, v období puberty dělá množství novotvořené tkáně 30 – 40 % a zbývajících 15 – 20 % se vytvoří od konce puberty do třiceti let. Z výše uvedených dat vyplývá, že výstavbu kostní tkáně ovlivníme výživou nejvíce v prvních třiceti letech života. 

Jaké složky stravy nejvíce přispívají k rozvoji kostní tkáně?
Jsou to hlavně potraviny bohaté na vápník, hořčík, vitaminy D, C a K.
Nebezpečí se skrývá v pokrmech, které obsahují ve zvýšené míře fosfáty, protože ty vážou ionty vápníku a zabraňují jejich vstřebávání do organizmu.

Nelze nezmínit negativní vliv kouření a nadměrného pití alkoholu (2 a více piv denně či 2 a více sklenek vína denně).

V prevenci osteoporózy hraje významnou roli pravidelná pohybová aktivita. Podle některých studií jsou vhodné sporty, kde se střídá vytrvalostní a rychlostní pohybová složka. Podle jiných je velice výhodná například turistika (přestože převládá vytrvalost), a to vzhledem k poměrně snadnému provozování tohoto sportu a zvláště s ohledem na nižší riziko úrazů (v porovnání s tzv. adrenalinovými sporty).

Je nutné zmínit i lékovou prevenci, kterou je například hormonální substituční terapie, tedy doplnění chybějících pohlavních hormonů u žen v časné menopauze a v období následném.


Autor: jr