Zjednodušeně řečeno, lidskému organizmu je lhostejné, zda se účastníme sportovní soutěže, rekreačně cvičíme nebo tělesně pracujeme. Pomineme-li emotivnost a přitažlivost sportovní soutěže, jsou pro zdraví rozhodující objem, intenzita a typ pohybové aktivity. Proto můžeme do pohybových aktivit zahrnout i činnosti běžného života.

Jinými slovy, pohyb je důležitý pro každého člověka, i pro toho, kdo nemá sportovní nadání. Orientačně se při volbě pohybového zatížení můžeme řídit podle následujícího přehledu:

Nízká intenzita zatížení - Běžné práce doma nebo na zahradě, volná chůze, volná jízda na kole po rovině, procházka se psem, rekreační sportovní činnosti (volejbal, badminton apod.).

Střední nebo vyšší intenzita zatížení - Těžší práce doma nebo na zahradě, rychlá chůze, běh volným tempem, rychlejší jízda na kole, kondiční cvičení, rekreační sportovní aktivity (košíková, tenis, stolní tenis, bruslení, sjezd na lyžích, turistika na běžkách nebo běh na lyžích volným tempem, plavání na kratší vzdálenost, aerobik apod.).

Vysoká intenzita zatížení - Těžké manuální práce (lesní, stavební apod.), usilovná jízda na kole, usilovný běh na delší vzdálenost nebo terénem, závodně prováděné sportovní aktivity.

Tipy,  jak na pohyb

  • Pohybujme se s nižší intenzitou zatížení alespoň 30 minut každý den (postačující je rychlejší chůze, např. pěší cesta do školy a ze školy, nebo lehčí domácí práce, zahradničení či procházka se psem). Uvedeného času lze dosáhnout i v několika krátkých úsecích během dne. Nutná je však pravidelnost.
  • Provádějme denně kompenzační cvičení k prevenci nebo odstranění svalové nerovnováhy (domácí cvičení proti bolestem zad apod.)
  • Pohybujme se při střední intenzitě zatížení v délce nejméně 30 minut alespoň 3krát týdně (např. jízda na kole, aerobik).
  • Volme intenzitu zatížení s ohledem na aktuální stav našeho organizmu (nadměrnou zátěž signalizuje dušnost, tj. nemožnost „popadnout dech“, nebo bolest ve svalech večer a druhý den po výkonu).
  • Zátěž zvyšujme postupně (od nízké intenzity ke střední a vyšší intenzitě zatížení, od krátkodobých činností k setrvalé činnosti v délce nejméně 30 minut).
  • Pohybujme se pravidelně a dlouhodobě (efekty lze očekávat nejdříve za 1 měsíc od zahájení pravidelné činnosti).
  • Vybírejme si vhodný typ pohybové činnosti (aktivity, které jsou přiměřené s ohledem na náš věk a dovednosti, aktivity nám musí přinášet kladný prožitek).
  • Dbejme na bezpečnost (přerušme činnost při pocitech bolesti v prsou, pažích, šíji, čelisti, při hukotu v uších či závrati, nevolnosti od žaludku, nepravidelné srdeční frekvenci, značné bolesti ve svalech.)

Autor: eg

 

 Upraveno podle Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., in Kolektiv autorů, Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole, Brno, Paido, 2007