S pohybovou činností a jejím vlivem na organizmus je obvykle spojován termín „zdatnost“. Tento pojem nebyl dosud přesně definován a v běžném životě má více významů. Zdatnost označuje často i výkonnost, zručnost nebo pracovitost. Pojem „zdravotně orientovaná zdatnost"poté vyjadřuje skutečnost, že stupeň zdatnosti má individuální úroveň.

To znamená, že každý člověk má jinou úroveň zdatnosti, kterou potřebuje pro udržení zdraví a pro vedení aktivního způsobu života. Tato zdatnost umožňuje člověku vyrovnávat se s pracovním i dalším zatížením běžného života a věnovat se v dostatečné míře pohybové činnosti v jeho volném čase. Stupeň zdravotně orientované zdatnosti tedy není dán výkonnostními normami. Odborníci tím vlastně chtějí říct, že postačující úroveň zdatnosti běžného člověka nemusí mít hodnotu zdatnosti vrcholového sportovce.

Současná populace trpí nadměrnou hmotností (tj. nadváhou, obezitou), tedy zmožením tukové tkáně v těle. Při aerobním zatížení se spotřebovávají nejprve sacharidy (vystačí obvykle na 30 minut intenzivnější pohybové činnosti), později převážně tuky. Hubnout tak můžeme jednak souvislým zatížením střední intenzity, trvajícím více než 30 minut (např. rychlou chůzí, jízdou na kole, aerobikem), ale zejména příjmem potravy s nižší energetickou hodnotou, než je výdej energie. Platí základní pravidlo: „Přijmi, ale vydej!“


Autor: eg

 

Použitá literatura:

Kolektiv autorů, Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole, Brno, Paido, 2007
Health Council of Netherlands, Guidelines for a Healthy Diet 2006, The Hague, 18 December 2006
Kalman, M., Hamřík, Z., Pavelka, J.: Podpora pohybové aktivity pro odbornou veřejnost, ORE-institut, o.p.s., Olomouc 2009