Pohybová aktivita byla vždy nedílnou součástí životního stylu člověka od prvopočátku vývoje člověka jako živočišného druhu. Pohyb tedy patří k základním fyziologickým potřebám člověka. Přestože nedostatek pohybu nepociťujeme tak intenzivně jako nedostatek potravy či tekutin (hlad, žízeň), je pohybová činnost nepostradatelná pro správný vývoj a funkce lidských orgánů.

Pohyb usnadňuje správné zabudování vápníku do kostí. Není tedy jen důležité mít správný příjem vápníku, fosforu a vitaminu D, ale i dostatečně se hýbat, abychom docílili správné pevnosti a pružnosti, a tím i odolnosti našich kostí. A to nejen v dětství a dospívání, kdy se kosti budují, ale i v těhotenství a během kojení, kdy je obrat vápníku mezi kostmi a potravou zvýšen díky potřebě vápníku na tvorbu kostí dítěte, ale také během celého života, protože kostní buňky se obměňují neustále. Pohyb je proto nedílnou součástí prevence osteoporózy.

Pohyb napomáhá tvorbě svalové hmoty a zvyšuje tak hladinu klidového metabolizmu (základní látkové přeměny). Naopak nečinnost hladinu základní látkové přeměny snižuje. To má význam nejen pro udržení zdravé tělesné hmotnosti, ale i pro zachování kvality života ve stáří a při závažných onemocněních, kdy svalová tkáň představuje nejpříhodnější zdroj energie a aminokyselin pro tvorbu protilátek.

Nedostatečná úroveň pohybové aktivity, u velké části české populace téměř nulová, v kombinaci s neadekvátním příjmem energie způsobuje neustálý nárůst nadváhy a obezity. Nadváha a obezita jsou významnými rizikovými faktory pro další chronická neinfekční onemocnění, jako jsou onemocnění srdce a cév, diabetes mellitus II. typu, onemocnění svalové a kosterní soustavy či některé druhy rakoviny. Tato onemocnění jsou zároveň nejčastějšími příčinami úmrtí nejen v České republice, ale i Evropě či USA.

Člověk se tak paradoxně dostává do stejné situace jako v počátcích svého vývoje. Nebyl-li kdysi člověk dostatečně aktivní a fyzicky zdatný, například při shánění potravy, nemohl v přírodě přežít. Nejste-li nyní dostatečně aktivní, s největší pravděpodobností také předčasně zemřete na některou z chorob, která s nedostatkem pohybu úzce souvisí.

Toto tvrzení dokládají i výsledky studují zjišťujících vzájemné poměry v příjmu a výdeji energie a jeho historický vývoj. Výsledky z posledních let ukazují, že příjem energie získaný z potravy klesá, což je poněkud v rozporu se současným nárůstem nadměrné hmotnosti. Ukazuje se totiž, že podstatně více než energetický příjem potravou klesá energetický výdej pohybem. Tímto význam pohybové aktivity ještě narůstá.

Již od narození se díky přirozenému pohybu (plazení, lezení aj.) vyvíjí svalový aparát dítěte a utváří se tzv. svalový korzet, který je nezbytný pro správný vývoj kostry a vzpřímené držení těla. Tělesný pohyb podporuje činnost vnitřních orgánů a doprovází téměř všechny mentální aktivity dítěte.

Pro každého člověka je tedy pohybová činnost nezbytnou životní potřebou a investicí do budoucnosti.

Autor: eg

 

Další zajímavé odkazy:

Pohyb

Není pohyb jako pohyb

Pohyb a zdravotní omezení