L-karnitin
Slovo karnitin pochází z latinského caro, což znamená maso nebo sval. Karnitin v relativně velkém množství přijímáme, konzumujeme-li maso (především jehněčí, hovězí a zvěřinu) a mléčné výrobky. Vzhledem k tomu, že mezi slibované účinky karnitinu patří úbytek tělesného tuku, nárůst svalové hmoty, lepší „vyrýsování“ svalů a zvýšená oxidace tuků při zachování svalového glykogenu, je tato látka velmi oblíbeným doplňkem stravy rekreačních i profesionální sportovců.

L-karnitin má v látkové přeměně tuků nezastupitelnou úlohu. Funguje jako přenašeč, protože bez něj by se mastné kyseliny s dlouhým řetězcem nedostaly do mitochondrie (buněčná organela), tedy na místo, kde probíhá jejich zpracování (oxidace). Využití karnitinu pro zvýšení přeměny látkové tuků vzniklo na základě domněnky, že při příjmu větší dávky karnitinu poroste jeho koncentrace ve svalu, a čím větší bude jeho koncentrace, tím rychlejší bude oxidace tuků.

Vzhledem k této klíčové roli karnitinu při zpracování tuků se uvažovalo, že podávání karnitinu  může podpořit úbytek tělesného tuku. Podrobné studie však dokázaly, že koncentrace karnitinu ve svalové tkáni s vyšším příjmem nestoupá, protože svalová tkáň člověka, který žádné doplňky stravy s obsahem karnitinu neužívá, má této látky dostatek. Dokonce v případě, že příjem ve stravě je nedostatečný, lidský organizmus si karnitin tvoří z aminokyselin metioninu a lysinu. Karnitin je jedním z konečných produktů přeměny látkové a běžně je jeho koncentrace v moči a ve stolici velmi nízká, avšak u lidí konzumujících doplňky stravy s obsahem karnitinu je výrazně vyšší. Je jasné, kde peníze utracené za doplňky stravy s obsahem karnitinu končí.

Chrom
Chrom je nepostradatelný stopový prvek, který je nezbytný pro látkovou přeměnu sacharidů a tuků. Jeho významným zdrojem je kuřecí maso, játra, vaječný žloutek, kvasnice, ale také celozrnné obiloviny, brokolice, hrušky či datle. Jeho doporučená denní dávka pro středoevropské země byla stanovena na 30–100 µg. V doplňcích stravy je nejčastěji v podobě chromové soli kyseliny pikolinové. Doplňky stravy s obsahem chromu se nedoporučují pouze jako „spalovače tuků“, ale také jako podpůrné prostředky pro růst svalové tkáně. Studie zaměřené na udržení nebo dosažení normální tělesné hmotnosti neposkytly důkaz o biologicky hodnověrném mechanizmu účinku vzhledem ke zdůrazňovaným účinkům chromu na zvyšování netučné tělesné hmoty a snižování tělesného tuku. Navíc bylo u chromu zaznamenáno hromadění v těle s možným negativním vlivem na genetickou informaci člověka.

Konjugovaná kyselina linolová (CLA)
Zkratkou CLA je označována skupina izomerů kyseliny linolové, které jsou obsaženy v tucích savců, jako je plnotučné mléko, mléčné výrobky a tučné skopové a hovězí maso a také v některých doplňcích stravy, které jsou vyráběny právě za účelem zvýšení denního příjmu této látky. Důvodů proč doplňovat CLA mají jejich výrobci hned několik: snižování energetického příjmu, snižování glykémie (koncentrace glukózy v krvi), ovlivněním chuti k jídlu, snížení tvorby tukové tkáně a zvýšení energetického výdeje, lipolýzy (štěpení tuků) a oxidace tuků. Výsledy studií ukázaly, že biologické účinky CLA závisí na typu izomeru, délce pokusu a zdravotním stavu osob a je pravděpodobné, že se jednotlivé účinky těchto typů mohou vzájemně podporovat i brzdit.

Nejúčinnější pro redukci tělesného tuku i pro změnu složení krevních tuků se zdá být směs izomerů trans-10 a cis-12. Je třeba mít na paměti, že většina studií, které prokázaly tyto účinky, byly prováděny na zvířatech nebo v dávkách, kde není dořešena otázka bezpečnosti (denní příjem a délka užívání) takových doplňků stravy. Kvalitně postavené studie u lidí nezjistily žádné významné rozdíly v tělesné hmotnosti mezi skupinou s CLA a bez tohoto doplňku. Rovněž studie zaměřené na udržení tělesné hmotnosti neukázaly žádný významný účinek CLA ve srovnání s placebem (přípravek neobsahující účinnou látku, jehož léčebný efekt je vyvolaný přesvědčením pacienta, že je léčen), což dokládá i zamítavé stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin k účinkům CLA. Zatím nelze vyvodit přesvědčivé závěry týkající se ideálního obsahu CLA ve stravě včetně doplňků stravy a dosud neexistuje doporučení pro příjem CLA a především je třeba stanovit horní hranici příjmu.

Taurin
Taurin je organickou kyselinou odvozenou od aminokyseliny cysteinu. Přijímáme ji především v mase a v lidském organizmu má hned několik funkcí jako např. antioxidační účinek, ochranné funkce v nervovém systému či udržení buněčných membrán. Jednou z dalších funkcí je řízení hladiny glukózy v krvi či podíl na látkové přeměně tuků. A právě v této souvislosti se uvádí, že taurin urychluje látkovou přeměnu tuků. Výsledky studií, které se zabývaly účinky taurinu na oxidaci tuků při výkonu, jsou různorodé s nejednoznačnými výsledky. U některých studií je popisováno zvýšení oxidace (okysličování) tuků po podávání taurinu, u jiných se věnuje pozornost snížení plazmatických koncentrací tuků u obézních pacientů. Problém těchto studií také spočívá v dávkování, které je mnohdy vyšší než 3 g za den.  Z výše uvedených důvodů je nutné, aby se úloha taurinu nadále zkoumala a jeho účinky ověřily.

Závěrem
Pro většinu zmíněných doplňků stravy označovaných jako „spalovače tuků“ stále chybí dostatek vědecky podložených informací. Přestože některé výsledky ukazují potenciální urychlení látkové přeměny tuků (jako například u CLA), není možné udělat jednoznačný a definitivní závěr. K tomu je třeba více důkazů. Průmysl, který se výrobou a prodejem doplňků stravy zabývá, jde bohužel kupředu takovou rychlostí, které realizace vědeckých studií nemůže stačit.

Autor:  tp

Použitá literatura:
JEUKENDRUP, A.E. - RANDELL, R. Fat burners: nutrition supplements that increase fat metabolism. Obesity reviews, 2011,12, s. 841-851
EFSA Journal 2011; 9(4):2054
EFSA Journal 2011;9(6):2212
EFSA Journal 2010;8(10):1794
Referenční hodnoty pro příjem živin. Praha: Společnost pro výživu, 2011