Vápník (Calcium, Ca) je důležitým makroelementem, který spolu s hořčíkem, sodíkem, draslíkem, fosforem, chlorem a sírou tvoří v lidském organizmu asi 80 % veškerých anorganických látek. Vápník, který je důležitý pro tvorbu kostí a zubů, patří v naší výživě k nejproblematičtějším látkám.

Situace ve výživě populace v ČR není ideální a řada lidí, zejména v důsledku nízké spotřeby mléka a mléčných výrobků, má vápníku nedostatek. Organizmus má poměrně malou regulační schopnost a nestačí vyrovnávat nedostatečný příjem nebo sníženou resorpci (vstřebávání) vápníku. Resorpce (vstřebávání)  vápníku závisí na řadě okolností, z nichž důležité jsou zejména věk (se vzrůstajícím věkem klesá), hladina vitaminu D v organizmu, pH v tenkém střevě (vyšší pH resorpci snižuje), užívání antacid (léky snižující kyselost žaludečního obsahu) obsahujících hliník, konzumace vlákniny atd. Denní potřeba vápníku pro dospělé je asi 1000 mg, u dětí a dospívajících je doporučení odlišné, dle věku.

Hlavním zdrojem vápníku je mléko a mléčné výrobky (s výjimkou tavených sýrů). Vápník v potravinách rostlinného původu je hůře využitelný, protože je ve formě šťavelanu (oxalátu), fytátu nebo fosforečnanu.

Pro vstřebávání je důležitý rovněž poměr vápníku a fosforu, který by měl být 1:1,5. Větší příjem fosforu vstřebávání vápníku snižuje.

Při nedostatku vápníku dochází k poruchám metabolismu vápníku, které se projevují jako osteomalacie (měknutí kostí) a osteoporóza. Při osteomalacii, pokud se vyskytuje v dětství označuje se jako křivice (rachitis), klesá mineralizace bílkovinového kostního základu, snižuje se hladina vápníku a fosfátů v plazmě a kosti ztrácejí svoji pevnost. Léčbou je zvýšený přívod vápníku a vitaminu D.


Zdroj: Bezpečnost potravin A-Z