Lidé se syndromem dráždivého tračníku trpí vleklými zažívacími obtížemi, které zásadně ovlivňují kvalitu jejich života. Z důvodu, že stále neznáme přesnou příčinu těchto obtíží, jsou i léčebné možnosti omezené. Rizikovými faktory jsou dlouhodobý stres, narušení mikrobioty střeva, větší citlivost mozku na některé podněty, v minulosti prodělaná infekce trávicího traktu nebo některé potravinové alergie vedoucí ke změně fungování imunitního systému ve střevě.

Standardně je v rámci léčby doporučovaná nedráždivá strava a úprava životního stylu, zvýšení příjmu vlákniny, probiotika a podle převažujících obtíží i léky (spasmolytika uvolňující stažení svalů vnitřních orgánů, laxativa - projímadla nebo naopak léky proti průjmu, antidepresiva) a psychoterapie. Dietní postup, který navrhli vědci australské Monashovy univerzity a nazvali ho "Low FODMAP diet", tedy dieta s nízkým obsahem FODMAP, se ukázal být vhodným postupem pro zvládnutí příznaků dráždivého tračníku. Jedná se o zkratku počátečních písmen slov fermentovatelné (zkvasitelné) oligo-, di-, monosacharidy a polyoly. Společným znakem těchto sacharidů s krátkým řetězcem je, že se obtížně vstřebávají v tenkém střevě a přechází do tlustého střeva v nezměněném stavu. Zde jsou štěpeny střevními bakteriemi, přičemž vedlejším produktem této činnosti je tvorba velkého množství střevních plynů (oxid uhličitý, vodík, metan). FODMAP jsou běžnou součástí stravy, specifické je pouze individuálně tolerované množství.

Cílem diety s nízkým obsahem FODMAP je zjistit, konkrétně které z těchto látek způsobují obtíže, vyhledat si zdroje těchto látek v potravinách a podle toho upravit stravu.

 

Zástupci FODMAP ve stravě:

  • Oligosacharidy: Prvním typem jsou fruktooligosacharidy (FOS nebo fruktany), které se nacházejí v potravinách, jako je pšenice, žito, cibule a česnek. Druhým typem jsou galaktooligosacharidy (GOS) přítomné v luštěninách.
  • Disacharidy: Jediným disacharidem klasifikovaným jako FODMAP je laktóza. Zdroje: mléko a mléčné výrobky (například podmáslí, tvaroh, syrovátka, sušené mléko, sladká i zakysaná smetana a jogurt).
  • Monosacharidy: Výzkum ukazuje, že přibližně 30 až 40 % zdravých jedinců a lidí se syndromem dráždivého střeva netoleruje fruktózu. Přesněji řečeno nadbytek fruktózy v poměru ke glukóze. Glukóza pomáhá ve střevě vstřebávat fruktózu tím, že společně prostupují přes střevní stěnu do krevního oběhu. Pokud příjem fruktózy převyšuje množství glukózy, tělo není schopno efektivně fruktózu vstřebat a tato nevstřebaná fruktóza vyvolává přesun tekutiny do tenkého střeva a tím i jeho rozpětí. Potraviny se stejným poměrem fruktózy ke glukóze mohou tudíž zůstat ve stravě, aniž by způsobovaly obtíže. Zdroje: med, nektar z agáve, ovocné šťávy, čistá krystalická fruktóza a glukózo-fruktózové nebo fruktózo-glukózové sirupy.
  • Polyoly: polyoly jsou cukerné alkoholy, které se přirozeně vyskytují v některých druzích ovoce a zeleniny a používají se jako sladidla. Tyto cukerné alkoholy nejsou plně vstřebávány v tenkém střevě, a proto mohou způsobovat trávicí obtíže. Polyoly zahrnují mannitol, sorbitol, maltitol, izomalt a xylitol.           

 

Princip diety s nízkým obsahem FODMAP

Dietní postup je rozdělen do 3 fází: I. fáze eliminace - úplného vyloučení všech FODMAP ze stravy, II. fáze reintrodukce - znovuzavádění jednotlivých FODMAP do stravy, III. fázepersonalizace - sledování tolerovaného množství.

Fáze eliminace

V této fázi je nutné vyřadit všechny skupiny FODMAP ze stravy. Optimální délka eliminační fáze je 3 - 8 týdnů.

Stěžejní bývá správně zvolit čas pro úspěšné zahájení diety s nízkým obsahem FODMAP. První týdny jsou často nejtěžší, proto je dobré neplánovat ji v době, kdy je člověk velmi pracovně vytížen nebo plánuje zásadní změny v osobním životě.

Předpoklady úspěšné realizace eliminační fáze:

  • Vymezit reálné období.
  • Číst etikety a vyhnout se polotovarům.
  • Jídlo připravovat doma.
  • Vždy mít k dispozici příručku potravin s nízkým obsahem FODMAP.
  • Mít vždy dostupné potraviny s nízkým obsahem FODMAP.

Fáze znovuzavedení  

Testuje se vždy jedna skupina FODMAP za týden. Samotná konzumace tzv. referenční potraviny probíhá během 2 až 3 dnů tohoto týdne. Referenční potraviny jsou takové potraviny, které obsahují pouze jednu skupinu sacharidů s krátkým řetězcem (FODMAP). Pokud se během konzumace nedostaví střevní obtíže, lze přidávat další potraviny z téže skupiny jednu po druhé, až se dokončí test všech skupin. Objeví-li se mírná reakce, je možné tyto potraviny znovu zavádět po malých množstvích. Pokud byla reakce silná, pak je nutné tyto potraviny ze stravy dlouhodobě vyloučit. Současně je nezbytné počkat do vymizení příznaků (3 dny bez obtíží), aby nedocházelo ke kumulativnímu účinku při testování další skupiny FODMAP.

Cílem III. fáze je obnovit pestrost přijímané stravy na maximum, aniž by se objevily trávicí obtíže. Biologicky hodnotná strava a výše zmíněná pestrost stravy je základním předpokladem zajištění příjmu všech potřebných živin.

 

Dieta s nízkým obsahem FODMAP má své jak krátkodobé, tak i dlouhodobé limity. Výsledky odborných studií potvrzují efekt diety především u pacientů se syndromem dráždivého tračníku. Užívat dietu s nízkým obsahem FODMAP k určení diagnózy syndromu dráždivého tračníku je ale stejně neprofesionální, jako použit bezlepkovou dietu k diagnóze celiakie. Vždy je nutné znát příčinu obtíží. Vzhledem k tomu, o jak restriktivní (omezující) typ diety se jedná, je potřeba dohled odborníka, který včas odhalí možná rizika a navrhne alternativní způsob léčby (psycholog, farmakoterapie). Dieta s nízkým obsahem FODMAP by měla být doporučena stejně jako ostatní přísné diety v přesně indikovaných případech. Názorným příkladem je účinnost diety s nízkým obsahem FODMAP v případě neceliakální glutenové senzitivity, kdy klinické studie prokázaly výrazné zlepšení příznaků po zahájení této diety. Je proto potřeba rozlišovat mezi nesnášenlivostí lepku (celiakií) a intolerancí FODMAP. Nicméně je nutné apelovat na to, aby nebyla špatně interpretována a zneužívána ke komerčním účelům.

 

autro: PEHY

 

Použitá literatura:

Yong-le Zhan , Yong-an Zhan, Shi-xue Dai. Is a low FODMAP diet beneficial for patients with inflammatory bowel disease? A meta-analysis and systematic review. Clinical Nutrition 37 (2018) 123e129

Dana Lis, Kiran D.K. Ahuja Trent Stellingwerff, Cecilia M. Kitic, and James Fell . Case Study: Utilizing a Low FODMAP Diet to Combat Exercise-Induced Gastrointestinal Symptoms. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2016, 26, 481 -487

Tuck C., Ly E., Bogatyrev A., Costetsou I., Gibson P., Barrett J., Muir J. (2018) Fermentable short chain carbohydrate (FODMAP) content of common plant-based foods and processed foods suitable for vegetarian- and vegan-based eating patterns. J Hum Nutr Diet. https://doi.org/10.1111/jhn.12546