Co se skrývá pod termínem „nealkoholický nápoj“, „limonáda“ nebo „sycené či nesycené nápoje“, „džus“, “minerálka“ nebo „nápoj“ ? Jaký je rozdíl v jednotlivých termínech?

 • nealkoholický nápoj je nápoj, který obsahuje nejvýše 0,5 % obj. ethanolu, je vyrobený zejména z pitné, pramenité nebo minerální vody, ovocné, zeleninové, rostlinné nebo živočišné suroviny, sladidel, medu a dalších látek, a popřípadě je sycený oxidem uhličitým,
 • koncentrát je výrobek používaný k přípravě nealkoholických nápojů obsahující, po úpravě naředěním vodou ke konečné spotřebě ve výrobcem doporučeném poměru, nejvýše 0,5 % obj. ethanolu,
 • nápojový koncentrát je zahuštěná směs jednotlivých surovin používaných k výrobě nealkoholických nápojů, určená k přípravě nápojů ředěním,
 • ovocná nebo zeleninová šťáva je šťáva, zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z přiměřeně zralého a zdravého, čerstvého nebo chlazeného ovoce nebo zeleniny, skládající se z jednoho nebo více druhů, s charakteristickou barvou, vůní a chutí, které jsou typické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny; aroma, dužnina a buňky ze šťávy, které jsou odděleny v průběhu zpracování, mohou být do téže šťávy vráceny,
 • ovocná šťáva z citrusových plodů je šťáva získaná z endokarpu jejich vnitřní části,
 • ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy je šťáva získaná z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy opětovným doplněním podílu vody, která byla odstraněna při koncentraci šťávy,
 • nízkoenergetický nápojový koncentrát je nápojový koncentrát obsahující sladidla a vykazující po úpravě naředěním ke konečné spotřebě ve výrobcem doporučeném poměru snížení využitelné energie nejméně o jednu třetinu oproti nápoji, v němž nebyla sladidla použita,
 • nápoj v prášku je směs jednotlivých surovin ve formě prášku, granulí nebo komprimátů, určená k přípravě nealkoholických nápojů rozpuštěním,
 • koncentrovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou je výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním specifického podílu obsahu vody; je-li výrobek určen ke konečné spotřebě, nesmí být snížení objemu menší než 50 %,
 • sušená  ovocná  nebo zeleninová šťáva je výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním téměř veškerého obsahu vody,
 • nektar  je nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný přídavkem pitné vody a popřípadě též přírodních sladidel, sladidel, medu, nebo jejich směsi  k ovocné nebo zeleninové šťávě,  ovocné nebo zeleninové šťávě z koncentrátu, koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávě, sušené ovocné nebo zeleninové šťávě,  k ovocné dřeni nebo ke směsi těchto výrobků,
 • ovocný nebo zeleninový nápoj je ochucený nealkoholický nápoj, vyrobený  z ovocných nebo zeleninových  šťáv nebo jejich koncentrátů a surovin,
 • limonáda je ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, nápojových   koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla sycený oxidem uhličitým,
 • minerální voda ochucená je ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní  minerální vody, nápojových koncentrátů, nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla s původním obsahem oxidu uhličitého,
 • pramenitá voda ochucená je ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pramenité vody, nápojových koncentrátů, nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla sycený oxidem uhličitým,
 • sodová voda je nápoj vyrobený z pitné vody a oxidu uhličitého,
 • pitná voda ochucená je ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, obsahující   pouze přídavek látek určených k aromatizaci, popřípadě též obohacený potravním doplňkem,  zpravidla sycený oxidem uhličitým.

 

Jaké informace na obalu je vhodné sledovat?

 • Nealkoholický nápoj a koncentrát určený k přípravě nealkoholických nápojů se označí názvem podskupiny, údajem o využitelné energii, s výjimkou sodové vody.
 • Je-li u ovocného a zeleninového nápoje, šťávy nebo nektaru  obsah oxidu uhličitého nejméně 2  g/l, uvede se údaj, že se jedná o sycený nápoj Obdobné označování se uplatňuje  u limonád.
 • U nektaru, nápojového koncentrátu nebo ostatních nealkoholických nápojů označených  jako ovocné nebo zeleninové, nebo označených druhem ovoce  nebo zeleniny a u nealkoholických nápojů s  přídavkem ovocné nebo zeleninové  šťávy se uvede údaj o  podílu ovocné nebo zeleninové složky v %  hm. 
 • Tam, kde byla přidána přírodní sladidla, doplní se označením "přislazeno" nebo "s  přídavkem cukru" s  uvedením množství vyjádřených v gramech na litr.
 • U ovocných nebo zeleninových šťáv a nektarů, musí být uvedený údaj o tom, že k výrobě byl zcela nebo zčásti použit koncentrát, a to slovy "vyrobeno z koncentrátu" nebo "vyrobeno částečně z koncentrátu".  
 • U nízkoenergetického nápojového koncentrátu se v označení uvede údaj o obsahu přírodních sladidel a použitých sladidlech.
 • V názvu nealkoholického nápoje ani v jeho označení, s výjimkou minerální vody ochucené, se nesmí používat označení "minerálka", "minerální voda", nebo výrazy obdobného významu.
 • V názvu nealkoholického nápoje ani v jeho označení s výjimkou ovocné a zeleninové šťávy, se  nesmí používat označení  "džus",  "juice", "100  %", "stoprocentní",  nebo výrazy obdobného významu.
 • Pro nápojový koncentrát obsahující  více než  50 % hmot. přírodních sladidel lze použít název sirup.

 

Autor: lb