Mezi alkoholické nápoje řadíme lihoviny, vína a pivo.

Lihoviny

   Co se týče dělení lihovin a jejich označování, naši předkové to měli podstatně jednoduší, protože lihoviny se podle původu a technologického způsobu jejich výroby rozdělovaly na destiláty a likéry. Dnes je dělen?? díky jejich obrovskému sortimentu složitější, touto problematikou se zabývá vyhláška č. 335/1997 Sb., resp. č. 289/2004 Sb., pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny atd. Podle dané vyhlášky jsou:

- lihoviny jsou alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % obj. etanolu, kromě vína, piva; u vaječného likéru se připouští minim??lní obsah etanolu 14 % obj.,

- ostatní alkoholické nápoje jsou nápoje obsahující více než 1,2 % obj. a méně než 15 % obj. etanolu, 

- destiláty jsou alkoholické nápoje, jejichž etanol pochází buď ze zkvašené tekutiny, nebo zkvašené zápary, vyrobené z cukerné nebo zcukřené polysacharidické suroviny, anebo z vydestilovaného částečně zkvašeného nebo nezkvašeného macerátu suroviny v lihu, lihovině nebo destilátu; chuť a zbarvení tohoto destilátu musí pocházet převážně ze zpracovaných surovin.

Kromě tohoto základní rozdělení je možné lihoviny ještě dělit dále do skupin a podskupin.

 Na přední straně etikety je lihovinu nutno vždy označit:

  • druhem lihoviny, resp. názvem podskupiny; u destilátů je možno v názvu podskupiny nahradit slovo destilát slovem pálenka, názvem použitého ovoce a výrobním postupem (např. destilací macerátu); názvem oblasti původu,
  • obsahem etanolu v objemových procentech,
  • dalšími specifickými informacemi, které se týkají jednotlivých druhů lihovin, jako např:

-  názvem "Vaječný  likér", "Advokát" apod. u lihovin,  které obsahují nejméně 140 g vaječných  žloutků a nejméně 150 g cukru nebo medu v 1 litru hotového výrobku,

- názvem "Kmínka"  likér vyrobený s použitím destilátu z lihového výluhu semen nebo částí rostlin kmínu nebo jejich směsi; přídavek silic není přípustný,

- názvem "Bourbon"  whisky vyrobená v USA podle příslušných předpisů,  apod.

U lihovin nemusí být ve složení uvedena voda.

 U likérů vyrobených na bázi destilátů lze ve složeném názvu používat název destilátu, pokud etanol tohoto výrobku pochází z méně než 100 % a více než z 50 % uvedeného destilátu.

Lihoviny nesmějí být označeny slovy nebo frázemi jako například "typu", "jako",  "stylu", "značky", "s příchutí", nebo dalšími termíny podobného významu, pokud  by byly spojeny s názvem druhu, skupiny nebo podskupiny lihoviny.

Při nákupu je vhodné sledovat:

  • vzhled a barvu, a následně po otevření, vůně a chuť výrobků musí být charakteristické pro deklarovaný druh, skupinu a podskupinu výrobků a musí být bez cizích vůní a chutí,
  • částečné oddělení složek emulzních likérů způsobené skladováním musí být odstranitelné krátkým zatřepáním, po kterém bude obnoven emulzní stav likéru,
  • údaje uvedené na etiketě.

Tématika lihovin, jejich dělení a značení je velmi obsáhlá, podrobnosti najdete v publikaci doc. Liboše Babičky Průvodce světem potravin, kterou najdete na webové adrese http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/File/Publikace/Nakupovani_verze-2-2009.pdf

Autor: lb