Pod pojem víno zahrnujeme široký sortiment výrobků, a to vína révová, ovocná a ostatní vína. Samostatnou skupinu představuje medovina.

Samotný pojem „víno“ bez uvedení přívlastku smí být používán pouze pro révové víno.

Pro možnost správného výběru vína je nutné mít alespoň základní znalosti o vínech a používané terminologii.

Rozeznáváme:

  • Stolní víno: představuje nejnižší kategorii (obvykle jen 7-11 % obj. alkoholu), může pocházet z nejrůznějších hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi.
  • Zemské stolní víno: v EU se požaduje, aby použité hrozny pocházely z příslušné „země“ (např. „české zemské víno“, „moravské zemské víno“).
  • Jakostní víno, respektive „jakostní víno stanovené pěstitelské oblasti“, je termín používaný v EU (v případě dovozu se používá jen slovo „víno“) a je vyhrazen pro víno vyšší kvality než stolní víno. Tato vína musí být vyrobena pouze z hroznů pocházejících z příslušných oblastí (oblasti jsou v zemích EU stanoveny národními předpisy) a víno musí být jen ze schválených odrůd.
  • Jakostní víno s přívlastkem: přívlastkem může být: „kabinetní“, „pozdní sběr“, „výběr z hroznů“, „výběr z bobulí“, „výběr z cibéb“, „ledové“, „slámové“. Tato vína představují oproti předcházejícím vínům ještě vyšší třídu jakosti. Zatřiďování jakostních vín je prováděno národní institucí, v ČR je to SZPI.
  • Víno originální certifikace: (VQC), jeho zatřiďování provádí za stanovených podmínek příslušný svaz vinařů. Vyrábí se pouze z několika odrůd typických pro danou oblast a v této oblasti by se vína měla vyznačovat podobným charakterem.

Uvedené výrazy (stolní, jakostní aj.) jsou součástí „obchodních názvů“ vín a používají s i jako součást označení vín likérových, šumivých a perlivých.

 

Co musí být vždy uvedeno na etiketě

-           obchodní název,

-           jmenovitý objem,

-           skutečný obsah alkoholu,

-           označení šarže,

-           zřejmý původ hroznů,

-           u stolních a jakostních vín z EU název a adresa stáčírny (i ve formě stanoveného kódu),

-           u vín z dovozu jméno a adresa dovozce sídlícího v EU,

-          vína nemusí být označena datem minimální trvanlivosti, pokud je obsah alkoholu vyšší než 10 % obj.,

-           musí být uveden obsah oxidu siřičitého, pokud je vyšší než 10 mg/l,

-           obsah zbytkového cukru se nemusí uvádět u stolního vína,

-           u jakostního vína je obsah zbytkového cukru nutné uvádět, jedná se o:

-          Suché – nejvýše 4 g/l nebo nejvýše 9 g/l, pokud celkový obsah kyselin v g/l je nejméně

-          o 2 gramy nižší než obsah cukru.

-          Polosuché – více než 4 g/l, ale nejvýše 12 g/l nebo 18 g/l (pokud členský stát stanovil minimální obsah kyselin).

-          Polosladké – více ne?? nejvyšší možný obsah u polosuchého vína, ale nejvýše 45 g/l.

-          Sladké – více než 45 g/l a chuť je výrazně sladká. Většinou se jedná o speciální vína určená pro dlouhé zrání s nižším obsahem alkoholu (7–11 %).

-          stolní víno nesmí být označeno ročníkem sklizně, názvem odrůdy, oblasti apod.

-          jakostní víno lze označit dovětkem „odrůdové“ (může být nejvýše ze tří odrůd), pak se uvádí odrůda nebo dovětkem „známkové“, nepovinně lze dále uvádět ročník sklizně,

-          dále se uvádí barva („bílé“, „červené“, „růžové“, „rosé“ apod.), získané ocenění a údaj o výrobní metodě,

-          při prodeji sudového vína musí spotřebitel mít možnost získat informaci o obchodním označení, výrobci, šarži, skutečném obsahu alkoholu a příp. u vín vyšší kvality o obsahu zbytkového cukru.

 

Autor: lb