Co dělá metanol v našem těle? Proč je tak nebezpečný? A jaký je rozdíl mezi etanolem a metanolem?

Alkoholy
Alkoholy jsou velmi zjednodušeně řečeno látky, které ve své molekule mají kyslík a vodík vedle sebe. Skupina alkoholů je velmi rozmanitá a metanol a etanol patří mezi tzv. jednoduché alkoholy. Správné názvy jsou metanol neboli metylalkohol a etanol neboli etylalkohol. Metanol má ve své struktuře jeden uhlík, čtyři vodíky a jeden kyslík, etanol má uhlíky dva, šest vodíků a opět jeden kyslík. Složením i strukturou jsou si tyto dvě látky podobné, avšak jejich účinek na lidské tělo se velmi liší. Podstatu musíme hledat v přeměně těchto látek v lidském těle a ve vzniku různých produktů. Čichem a chutí je lze velmi těžko odlišit. A právě zaměnitelnost představuje velké nebezpečí.

Přeměna látek v organizmu (metabolismus)
V lidském těle máme enzymy, což jsou látky, které zodpovídají za přeměnu jiných látek, pomáhají těmto přeměnám či tyto přeměny zpomalují. Bez enzymů by mnohé pochody v těle nemohly vůbec probíhat. I etanol se přeměňuje pomocí enzymu, který se označuje jako alkoholdehydrogenáza. Tento enzym za přispění dalších látek přemění etanol na látku, kterou označujeme jako acetaldehyd. Za pomoci dalšího enzymu je tato látka přeměněna na kyselinu octovou, která je dále v těle zpracována.

Metanol sám o sobě jedovatý není, ale výsledek jeho přeměny ano. Metanol je v prvním kroku přeměňován stejným enzymem jako etanol, tedy alkoholdehydregenázou. Tato přeměna je však pomalejší než u etanolu. Vzniká látka zvaná formaldehyd, která v těle vyvolává nevolnost, zvracení a v horším případě poškozuje sítnici oka. Z formaldehydu vzniká v následujícím kroku za pomocí jiného enzymu kyselina mravenčí, která je pro lidské tělo také jedovatá, vyvolává změny v těle (zvyšuje celkové množství kyselin) a poškozuje nervový systém a játra, v nichž se hromadí.

Množství, které je považováno za vážnou otravu, se pohybuje mezi 5 až 10 ml metanolu, slepotu může zavinit 7 až 15 ml a smrtelná dávka je nad 30 ml metanolu. Pomalejší zpracování metanolu v porovnání s etanolem znamená delší opilost a nebezpečí dlouho trvajícího jedovatého působení na lidské tělo.  Příznaky otravy, mezi které řadíme nevolnost, zvracení, poruchy vidění, ale i kóma, mohou být oddáleny současnou konzumací etanolu až na 36 hodin od konzumace metanolu.

Léčba
Jelikož jsou obě látky v prvním kroku zpracovány stejným enzymem, můžeme říci, že o něj soutěží. Tento fakt je podstatou oddálených příznaků otravy při současném požití metanolu a etanolu, ale také první možností léčby. Jestliže pacient má otravu metanolem a podáme mu etanol, v těle jsou tak dvě látky, které zpracovává jeden enzym. Využijeme také vlastnosti tohoto enzymu, který vždy upřednostní etanol. Přeměna metanolu na jedovaté produkty se tak výrazně zpomalí. Léčba etanolem je levnější, má však vedlejší účinky, které mohou zatěžovat pacienta. Navíc může být zapotřebí dialyzačního zařízení, které odstraňuje zplodiny látkové přeměny. Podávání etanolu jako látky pro léčbu otravy metanolem je vždy nutné dělat pod dohledem lékaře, který bude sledovat stav pacienta.

Druhou možností léčby je podávání látky, která se jmenuje fomepizol. Tato látka ovlivňuje enzym v prvním kroku a zpomaluje jeho funkci. Metanol se tak nepřeměňuje na jedovaté produkty. Léčba touto látkou je dražší, má své výhody, avšak není možné ji použít ve všech případech.

Doporučení
Otravu metanolem nelze podceňovat, protože její následky mohou být smrtelné. Proto je nutné,  vyhýbat se konzumaci neoznačených lahví s alkoholem neznámého původu. Je lepší lahev vyhodit, než nevratně poškodit své zdraví. Pokud si nejste jisti, můžete si nechat ve vybraných laboratořích a na vybraných pracovištích nechat změřit obsah metanolu. V případě konzumace podezřelého alkoholu či v případě výskytu výše uvedených příznaků ve spojení s konzumací alkoholických nápojů nejasného původu je nutné co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc a pokud je to možné, vzít s sebou i vzorek konzumovaného alkoholu. V případě, že lékařská pomoc je vzdálená, můžeme poškozenému podat kvalitní čistý alkohol s alespoň 40 % etanolu. Doporučuje se vodka v množství 2 dcl. Takto podaný etanol může zpomalit přeměnu metanolu na jedovaté produkty. Jakákoliv jiná domácí léčba či podceňování příznaků není na místě.

Autor: tp

Použitá literatura:
Jabor, A. a kol. Vnitřní prostředí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 560 s. ISBN 978-80-247-1221-5.
Lüllmann, H, Mohr, K., Wehling, M. Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada Publishing, 2004. 728 s. ISBN 80-247-0836-1.
Zíma, T. Laboratorní diagnostika. 2. vyd. Praha: Galén, 2007. 906 s. ISBN 978-80-7262-372-3.