Dle vyhlášky  č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, se v odd. 2, § 6 rozumí  mraženým  krémem výrobek získaný zmrazením směsi připravené v závislosti na skupině mraženého krému, zejména z vody, mléka, smetany, tuku, cukru a dalších složek, pevné nebo pastovité konzistence, který je uváděn do oběhu a určen ke konečné spotřebě ve zmrazeném stavu.

Dále pak dochází ke členění mražených krémů na skupiny:

  • Smetanový – obsahuje alespoň 8 % mléčného tuku, nesmí obsahovat rostlinný tuk
  • Mléčný – musí obsahovat nejméně 2,5 % mléčného tuku, nesmí obsahovat rostlinný tuk
  • S rostlinným tukem – používá se rostlinný tuk, nejméně 5 %
  • Vodový – neobsahuje tuk
  • Ovocný – vyrábí se z vody, obsahuje nejméně 15 % ovocné složky (pokud se jedná o citrusy a exotické ovoce, dolní hranice je 10 %), nesmí se do nich přidávat tuk

 

Autor: lb