a divka s nadvahouNa vznik obezity má u každého jedince vliv jednak dědičnost a také prostředí. Dá se říci, že oba tyto vlivy se na vzniku obezity podílí procentuálně „padesát na padesát“. Dědičnost se u každého jedince uplatňuje různými způsoby: rozdílnou schopností spalovat základní živiny (zejména tuky), velikostí klidového energetického výdeje, jídelními preferencemi a stupněm spontánní pohybové aktivity.

Dědičnost se podílí také na tom, jak snadné, či naopak obtížné je pro jedince zhubnout. Vliv prostředí se uplatňuje především sedavým způsobem života a přejídáním. „Dědí“ se však také rodinné zvyklosti, např. výběr potravin a množství konzumované stravy, sklon k pohybové aktivitě či neaktivitě apod.

Riziková období pro vznik obezity mohou přijít v životě každého jedince. Jejich společným znakem je mnohonásobné zvýšení pravděpodobnosti, že jedinec ztloustne.

Mezi tzv. riziková období pro vznik obezity patří:
• doba dospívání (zejména u dívek),
• doba těhotenství a následné období,
• menopauza,
• užívání léků, které mohou ovlivňovat tělesnou hmotnost,
• skončení s kouřením,
• období, která jsou spojena se změnou jídelních a pohybových návyků – nástup do zaměstnání nebo změna zaměstnání, rodinné či pracovní problémy, zanechání sportu, dlouhodobá onemocnění, úrazy.

Opomenout nesmíme ani faktory, které ke vzniku obezity předurčují. Mezi ně patří:
• nižší socioekonomické postavení,
• psychické alterace (deprese, úzkosti, stres),
• opakované kolísání hmotnosti (tzv. jo-jo efekt).

 

Zdroj:

Manuál prevence v lékařské praxi, Kol. autorů, Státní zdravotní ústav; http://www.szu.cz/manual-prevence-v-lekarske-praxi
Prevence v praxi, Kol. autorů, Nadace CINDI ve spolupráci s 3. Lékařskou fakultou University Karlovy v Praze, 2009; http://gtge.org/cindi/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=28


Autor: jr