Nově vytvořená značka „Regionální potravina“, kterou mohou lokální výrobci a prodejci umísťovat na své výrobky je součástí kampaně  na podporu regionálních potravin z jednotlivých krajů České republiky, kterou zahájilo a podporuje Ministerstvo zemědělství.

Cílem tohoto projektu je snaha prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradi??ní či speciální potraviny, které v našich domácích podmínkách mohou mít spotřebitelé i kontrolní inspekce tzv. „mnohem lépe na očích“, čímž následně dochází k nepřímému tlaku na výrobce, aby udržovali kvalitu svých potravinových produktů na vysoké úrovni.

Dalším důvodem pro preferenci regionálních potravin je krátká distribuční cesta, proto se ke spotřebiteli dostávají potraviny mnohem čerstvější než ty, které k nám putují z velké dálky. Čerstvější regionální potraviny mívají proto zpravidla lepší chuť i cennější nutriční vlastnosti. Důležitá je rovněž skutečnost, že čím blíže jsou potraviny ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě.

Významným aspektem, proč dát přednost regionálním potravinám, je rovněž podpora zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst.

Logo s motivem krajiny a popisem kraje podtrhuje původ potraviny, a tak podporuje region, ze kterého produkt pochází. Stylizovaná příroda v logu evokuje svou jednoduchostí čistotu a kvalitu výrobku, která se dostává ke spotřebiteli.

Související odkazy

Metodika pro udělování značky „Regionální potravina“ (PDF, 164 KB)

- Metodika hodnocení projektů regionální soutěže (DOC, 67 KB)