Na obalech mražených krémů musí být uvedeny následující informace: 

• Název druhu, skupiny a podskupiny,
• ovocný se označí názvem druhu a podskupiny, pokud byla ovocná složka nahrazena  suchými skořápkovými plody,
• balený mražený krém lze označit rovněž jako zmrzlina,
• mražený krém, který byl ochucen pouze látkou určenou k aromatizaci, se v názvu výrobku  označí slovy "s příchutí", s výjimkou vanilkového ochucení,
• jako čokoládový, obsahuje-li nejméně 3,0 % hmotnostní kakaa,
• jako kakaový, obsahuje-li nejméně 1,5 % hmotnostní kakaa,
• podle použitých druhů suchých skořápkových plodů, obsahuje-li nejméně 1,0 % hmotnostní  těchto  plodů  nebo  jejich  past, s výjimkou mraženého krému ovocného a mraženého krému sorbet,
• názvem použitého druhu ovoce,
• výraz "mléčný" lze nahradit názvem mléčného výrobku, který byl jako složka použit při jeho výrobě, například jogurtový, tvarohový,
• u výrobku s alkoholickou složkou musí být tato složka v názvu výrobku uvedena, přičemž obsah alkoholu nesmí být vyšší než 3,0 % hmotnostní,
• údaje o přípustném způsobu skladování.

Autor: lb