Z hlediska bezpečnosti potravin se dezerty a pudinky nedají jednoznačně podchytit jednou vyhláškou, která by vymezila jasná legislativní pravidla. Z tohoto důvodu je nutné odkázat na zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb., respektive v posledním znění,

č. 456/2004 Sb, kdy je nutné zvláště upozornit na § 6 Označování potravin, kdy  provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen způsobem stanoveným vyhláškou potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb.

Dále je nutné odkázat na prováděcí vyhlášky, které se zabývají jednotlivými komoditami. Jedná se o vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků,
č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, č.78/2005 Sb., respektive č. 77/2003 Sb. , kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb., č. 418/2000 Sb., pro škrob, luštěniny.., č. 76/2003 Sb., respektive č. 43/2005 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, č.157/2003 Sb., respektive 650/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce, ..., č. 450/2004 Sb.,o označování výživové hodnoty potravin, č. 296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin, ve znění posledních úprav.

Jen ve značně zjednodušeném výkladu zdravotní nezávadnosti tohoto typu pokrmů, které snadno a rychle podléhají mikrobiálnímu znehodnocení, lze doporučit konzumaci jen čerstvých pokrmů, nebo těch, které byly krátkodobě skladovány při teplotě v rozmezí 0 °C až 5 °C.

 

Autor: lb