Při nákupu tvarohu a výrobků z něj je nutné dbát na to, aby na obalu byly uvedeny následující údaje:

  • Výrobce, balírna nebo prodejce se sídlem v EU,
  • název druhu, skupiny nebo podskupiny podle požadavků uvedených,
  • obsah tuku nebo tuku v sušině,
  • obsah sušiny,
  • použitá ochucující složka,
  • jako jednosložkový výrobek lze tvaroh označit, pokud surovinami jsou pouze mléko, mléčné kultury, syřidlo a chlorid vápenatý,
  • jako "smetanový krém z vysokotučné smetany" se označí výrobek z vysokotučné smetany bez přídavku cukru, dále se tento výrobek označí obsahem tuku a obsahem sušiny v procentech hmotnostních,
  • jako "smetanový krém" se označí výrobek z tvarohu, mléka nebo smetany, s přídavkem cukru a s obsahem nejméně 30 %  hmotnostních tuku v sušině; dále se tento výrobek označí obsahem tuku a obsahem sušiny v procentech hmotnostních.

Autor: lb