Med není jen vynikajícím přírodním sladidlem, ale je důležitý i z hlediska vysoké výživové hodnoty. Dodává rychle energii, podporuje krvetvorbu a posiluje imunitní systém. Slovem "med" se označuje jen pravý včelí med.

Na obalu medu se povinně uvádí:

• Údaj o původu, tzn. med květový (ze sladkých šťáv květů rostlin), nebo medovicový (z výměšků hmyzu sajícího z rostlin, které uplívají na povrchu rostlin),
• údaj o způsobu získávání a úpravy (lisovaný, plástečkový, vykapaný aj.), pokud se ovšem nejedná o med "vytočený" (tento obvyklý způsob nemusí být uveden),
• země původu, pokud se jedná o směs medů z více zemí, lze ji označit "směs medů ze zemí ES", "směs medů ze zemí mimo ES" popř. "směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES".

Dále může být uveden údaj o konkrétním místě původu, respektive druhu, tzn., zda jde o med jednopruhový, nebo smíšený, nebo z jakého druhu rostliny převážně pochází (např. lipový).

Jedná-li se o med od soukromého včelaře, med musí být označen celým jménem a adresou včelaře, druhem medu podle původu, údajem o množství a datem minimální trvanlivosti. Za kvalitu medu včelař sám ručí.

Autor: lb