Od 1. července 2012 platí nová pravidla (Prováděcí nařízení Komise 505/2012/EU) pro označování biopotravin (končí dvouleté přechodné období). Etikety na biopotravinách ze zemí EU musí být povinně označeny jednotným unijním logem v podobě lístku ze 12 unijních hvězdiček, dosud bylo použití tohoto loga dobrovolné.

U tohoto loga musí být uveden kód země, kde biopotravina prošla závěrečnou kontrolou – v případě České republiky je to CZ. Za kódem státu je zkratka BIO nebo EKO, případně ORG či ÖKO, odkazující na ekologický způsob produkce podle zažité praxe v různých zemích. Kód je uzavřen třímístným číslem kontrolní organizace pověřené v daném státě dozorem nad bioprodukcí.

  V Česku jsou takové kontrolní organizace tři:

  • Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) - kód CZ-BIO-001,
  • ABCERT AG kód  CZ-BIO-002 a
  • BIOKONT - kód CZ-BIO-003.

U biopotravin z neunijních států je unijní logo dobrovolné, přičemž kontrola je zajišťována v 11 zemích na základě dohod o rovnocennosti kontrolního systému biopotravin (např. Švýcarsko, USA, Austrálie a Nový Zéland, Izrael, Argentina, Kostarika či Indie). Zeměpisný původ potraviny pozná spotřebitel podle příslušného kódu země.

Vedle unijního loga zůstávají v platnosti i národní a soukromá loga použitelná pro potraviny splňující požadavky nařízení 834/2007/ES v platném znění. V ČR zůstává tak v platnosti i zákon 242/2000 Sb., podle kterého se biopotraviny označují českým bio- logem (tzv. biozebrou).